Basen z VAT-em
access_time 2004-05-10 18:02:32

Ustalono już, że basen na Górze Św. Marcina ma być gotowy do odbiorów sanitarnych 20 maja. Wtedy nastąpi też próbny rozruch całej instalacji stacji uzdatniania wody. Basen zostanie otwarty przed 1 czerwca.

- Aktualnie przygotowujemy nasze obiekty, które czynne są sezonowo, do sezonu letniego - mówi Edward Rusnarczyk, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnowie. - Mamy dwa takie obiekty, jeden atrakcyjniejszy, czyli baseny na Górze Św. Marcina, a drugim obiektem są tereny rekreacyjne przy ul. Wojska Polskiego.

Mimo dość dużych kłopotów finansowych, braku gotówki pogłębionego jeszcze wprowadzonym od 1 maja obowiązkiem podatkowym z tytułu podatku od towarów i usług, TOSiR robi wszystko, aby obiekty przygotować w wymaganych terminach.

Ustalono już, że basen na Górze Św. Marcina ma być gotowy do odbiorów sanitarnych 20 maja. Wtedy nastąpi też próbny rozruch całej instalacji stacji uzdatniania wody i najprawdopodobniej w ostatnią sobotę maja, czyli jeszcze przed 1 czerwca obiekt zostanie otwarty, jeśli tylko opinia sanitarna i badania wody potwierdzą jego gotowość, to się na pewno stanie.

Wszystkie bilety wstępu na obiekty TOSiR-u zostały objęte obowiązkiem podatkowym. - Nie chcąc narażać klientów na kolejną podwyżkę zdecydowaliśmy natomiast, że VAT będzie w cenie biletu, czyli generalnie dla klienta cena biletu się nie zmieni w tym sezonie - tłumaczy dyrektor Rusnarczyk. - Nie ukrywam jednak, że w przyszłym sezonie tego już nie zniesiemy, ale do tego czasu jeszcze rok.

Chodzi o 7-procentowy VAT. Te podwyżki nie byłyby może aż tak dotkliwe dla klientów. Bilety, które kosztowały trzy zł musiałyby zdrożeć o około 20 groszy, bilety kosztujące po 6 zł podrożałyby o około 40 groszy. Ale jest tu jeszcze jedna sytuacja nieciekawa, bo TOSiR jest dotowany przez Urząd Miasta w postaci dopłaty do cen biletów, rzeczywiste ceny biletów bez tej dopłaty byłyby o wiele wyższe.

Ta różnica pomiędzy ceną biletów płaconą przez klientów a rzeczywistą wynikającą z kosztów eksploatacji obiektu jest dość znaczna i na to jest dopłata z budżetu miasta. Od 1 maja jednak nawet ta dopłata z budżetu, czyli dotacja przedmiotowa została też obłożona VAT-em, czyli de facto z każdych jej stu tysięcy ponad sześć tysięcy idzie na VAT. Więc jest tak jakby ta dopłata zmalała. - Dlatego sytuacja finansowa naszej firmy nie jest obecnie taka korzystna - mówi dyrektor.

Prace przygotowawcze na basenie na Marcince rozpoczęto już z końcem marca. Obiekt został wybudowany w 1972r., oddany do użytku, i od tego czasu nie miał jeszcze kapitalnego remontu. Jedyne co w ubiegłych latach udało się wyremontować, to całą instalację wody technologicznej, czyli wszystko to, co znajduje się pod ziemią i przynajmniej jest to zabezpieczenie, że nic w najbliższym czasie nie pęknie, nie ulegnie awarii.

Wymienione zostały też niektóre elementy stacji uzdatniania wody, czyli pompy, cały ruraż, zasuwy itp. Natomiast wszystko to co jest na wierzchu, czyli cała zabudowa znajduje się w coraz gorszym stanie. I zakres prac i ilość pieniędzy, które co roku trzeba w nie włożyć, są coraz większe.

- W tym roku akurat przekracza nasze możliwości finansowe i niejako działamy na kredyt, licząc na to, że w czerwcu będzie pogoda więc uda się nam odzyskać chociaż część poniesionych nakładów - mówi dyrektor Rusnarczyk.

Na basenie prowadzone są prace porządkowe, odnawianie wszystkich urządzeń, tzw. małej architektury, czyli zjeżdżalni, obrzeży basenów, urządzeń placu zabaw, wymiana piasku, wyrównanie zapadniętych chodników, wymiana części armatury, tej, która tego wymagała, prace malarskie, odnawianie szatni, pomieszczeń, bieżące konserwacje wszystkich urządzeń. - Jest to dość skomplikowany obiekt i każda rzecz wymaga przeglądnięcia przed sezonem, ewentualnego naprawienia, zakonserwowania i uczynienia tego elementu zdatnym do użytku - twierdzą pracownicy.

Jeżeli chodzi o obiekty przy ul. Wojska Polskiego, to pracownicy TOSiR-u przygotowują tam zespoły boisk trawiastych i asfaltowych, z których korzysta wielu zwłaszcza młodych ludzi. Obiekt ten jest cały czas udostępniany na bieżąco, choć wszystkie prace nie zostały tam jeszcze zakończone. Spełnia funkcje obiektu osiedlowego już od kilku tygodni, odkąd tylko zrobiła się pogoda. (Smol)

Komentarze...