Kol-Med do likwidacji
access_time 2004-05-10 17:53:43

Na sesji w czwartek radni głosować będą nad projektem uchwały dotyczącym likwidacji Centrum Medycznego Kol-Med w Tarnowie. Z taką prośbą zwrócił się do władz miasta marszałek Janusz Sepioł. Radni mają wydać opinię w sprawie zaproponowanej przez marszałka likwidacji.

Samorząd województwa małopolskiego pełni funkcję organu założycielskiego w stosunku do Centrum Medycznego Kol-Med. Zarząd Województwa w dniu 19 kwietnia przyjął już projekt uchwały sejmiku w tej sprawie. Uchwała ta stanowi o likwidacji Kol-Medu jako publicznego zakładu opieki zdrowotnej i przejęciu jego zadań przez spółkę utworzoną przez pracowników likwidowanej jednostki, w oparciu o dotychczasową bazę Centrum.

Marszałek Janusz Sepioł zwrócił się już w tej sprawie z prośbą do prezydenta Tarnowa o wydanie opinii przez samorząd miejski. Dlaczego?

- Sytuacja rynkowa Kol-Medu pogarsza się między innymi wskutek coraz to niższych kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, który ogranicza liczbę świadczeń - napisał marszałek w piśmie skierowanym do prezydenta Mieczysława Bienia. - Nie chcąc dopuścić do upadku wspomnianego zakładu opieki zdrowotnej i odpowiadając na silnie uwidocznione oczekiwania znaczącej większości pracowników Centrum, władze województwa małopolskiego postanowiły podjąć decyzję o zmianach organizacyjnych w jednostce.

Zlikwidowanie Kol-Medu w dotychczasowej formie i utworzenie w to miejsce niepublicznego ZOZ-u wymaga jednak uzyskania przez organ założycielski opinii tarnowskiej Rady Miejskiej, w myśl stosownych zapisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. Stąd właśnie ta sprawa znajdzie się na sesji Rady Miejskiej Tarnowa w najbliższy czwartek.

Centrum Medyczne Kol-Med jest zakładem udzielającym świadczeń zdrowotnych sporej grupie mieszkańców Tarnowa. W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczy usługi w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, rehabilitacji leczniczej oraz specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego (poradnie chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, otolaryngologiczna, endokrynologiczna, neurologiczna, okulistyczna i reumatologiczna).

- Proponuje się, aby w wydawanej opinii zwrócić uwagę na potrzebę zachowania zakresu dostępności i jakości udzielanych świadczeń przynajmniej na dotychczasowym poziomie - uważa Wiesław Izworski, dyrektor wydziału zdrowia w Urzędzie Miasta Tarnowa. - A także na zapewnienie ciągłości realizowania zadań zarządzania kryzysowego i ochrony ludności. (Smol)

Komentarze...