Program Odpustu w Tuchowie
access_time 2004-07-02 09:24:39
100 Rocznicę Koronacji Cudownego obrazu Matki Bożej Tuchowskiej rozpoczął sie Wielki Odpust Tuchowski. W pierwszym dniu odbyła się pielgrzymka strażaków i orkiestr dętych.

[[fotka1]] "W tym roku przypada 100 rocznica koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Tuchowskiej. Obraz ten był ukoronowany 2 października 1904 roku przez ówczesnego ordynariusza diecezji tarnowskiej Ks. bpa Leona Wałęgę. Zasadniczym motywem podjęcia starań o zgodę na koronację i samego faktu koronacji, był przeżywany wtedy w całym Kościele Powszechnym „Jubileusz Mariański”, ogłoszony przez papieża Piusa X, w celu uczczenia 50 rocznicy ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Jubileusz ten był bardzo bliski redemptorystom. To przecież św. Alfons de Liguori i jego pierwsi towarzysze postanowili, że będą bronić prawdy o Niepokalanym Poczęciu. Dlatego nie może dziwić fakt, że właśnie redemptoryści przy ścisłej i pełnej życzliwości współpracy z księżmi diecezji tarnowskiej, a zwłaszcza z jej ordynariuszem podjęli się tego wdzięcznego zadania.


Rocznica koronacji obchodzona jest, w Tuchowie przez cały rok. Nawiązując do motywu koronacji postanowiliśmy, że rok jubileuszowy trwał będzie od 8 grudnia 2003 do 8 grudnia 2004. Przy czym główne akcenty obchodów jubileuszowych położone będą na dwa okresy: pierwszy to czas Wielkiego Odpustu Tuchowskiego, czyli od 1 do 9 lipca br. i dzień samej koronacji to jest 2 października 2004 roku. Obchody październikowe potrwają przez trzy dni, a zasadniczym wydarzeniem będzie kongres maryjny.


Jak każdego roku, odpust w Tuchowie posiada swoje przewodnie hasło, zazwyczaj jest ono współbrzmiące z tematem duszpasterskim, ofiarowywanym Kościołowi w Polsce przez naszych biskupów. W tym roku hasło całego roku jubileuszowego, w tym również odpustu jest następujące: „Z Tobą Maryjo idziemy za Chrystusem”. Tradycyjnie też w nawiązaniu do tego hasła, dobrane są odpowiednie motta na każdy dzień odpustowych spotkań. Wykaz szczegółowy tematów odpustowych został umieszczony na końcu.


Przygotowania do odpustu, trwają już od początku stycznia. Zostało zaproszonych wielu gości, zwłaszcza księży biskupów z rożnych diecezji, tam gdzie przyszło posługiwać polskim redemptorystom. Gościć będziemy: Ks. bp. Piotra Liberę – Sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski, który rozpocznie Wielki Odpust w czwartek 1 lipca o 1730, dalej piątek 2 lipca sumie odpustowej przewodniczyć będzie o. Zdzisław Klafka – Prowincjał Warszawskiej Prowincji Redemptorystów, na spotkanie z osobami chorymi i starszymi w piątek o 1500 przybędzie Ks. bp Wiktor Skworc – ordynariusz tarnowski, a w piątek wieczorem liturgii eucharystycznej przewodniczyć będzie Ks. bp Stanisław Stefanek z Łomży. W sobotę 3 lipca o 1100 liturgii odpustowej przewodniczyć będzie Ks. Kard. Marian Jaworski z Lwowa. Natomiast tradycyjnej już Mszy św. z udziałem dzieci, tym razem również z udziałem podwórkowych kółek różańcowych w sobotę o 1500 przewodniczyć będzie Ks. bp Aantoni Długosz – sufragan z Częstochowy. W niedzielę, która jest głównym dniem odpustowym liturgii przewodniczyć będą; o godz. 900 Ks. bp Stanisław Budzik – sufragan tarnowski, o 1100Ks. bp ordynariusz, a o 1830Ks. Abp J. Życiński z Lublina. W poniedziałek 5 lipca o 1100 przewodniczyć będzie sumie odpustowej Ks. bp Władysław Bobowski – sufragan z Tarnowa, a wieczorem o 1830 już po raz drugi gościć będziemy pielgrzymkę grekokatolików, której przewodniczyć będzie Ks. abp Jan Martyniak – Metropolita Przemyski dla obrządku wschodniego. We wtorek nawiedzi sanktuarium o 1100 Ks. bp Gerard. Kusz – sufragan z Gliwic, a w środę o 1830 Mszy św. przewodniczyć będzie Ks. bp Andrzej Dzięga z Sandomierza. Wieczornej liturgii w czwartek przewodniczyć będzie Ks. bp Józef Wysocki - sufragan z Elbląga. Natomiast Wielki odpust zakończy uroczysta Liturgia Eucharystyczna w piątek 9 lipca pod przewodnictwem Ks. Abp. Józefa Michalika – Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Przewidywane są trzy transmisje radiowe w „Radiu Maryja” i dwie telewizyjne w „TV Trwam” z uroczystości w Tuchowie.


Gościć będziemy pielgrzymki Strażaków i orkiestr dętych, rolników i pszczelarzy, Rodzinę Radia Maryja i Podwórkowe Kółka Różańcowe z Madzią Buczek, małych dzieci i młodzieży w tym uczestnicy Tarnowskiej Pielgrzymki na Jasną Górę, ludzi chorych oraz starszych. Pielgrzymować będą tradycyjnie już: nauczyciele, kolejarze, ludzie pracy i bezrobotni, Akcja Katolicka, Koła Żywego Różańca, Służba Zdrowia, Leśnicy, myśliwi, pracownicy parków krajobrazowych, DSM, ministranci i lektorzy, Trzeci Zakon Franciszkański i wspomniani już wyżej grekokatolicy.


Nowością w tym roku będzie wprowadzenie przez cały okres trwania odpustu codziennego nabożeństwa Drogi Krzyżowej oraz Różańca Świętego, który będzie odmawiany na dróżkach różańcowych. Planowane jest poświęcenie przez bp ordynariusza, odnowionego grobowca abp L. Wałęgi. Oraz uroczyste przekazanie dla Sanktuarium w Tuchowie relikwii św. Gianny Beretty Molla.


Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tym jakże ważnym i historycznym wydarzeniu dla naszego sanktuarium i całej Warszawskiej Prowincji redemptorystów."


 


Program Wielkiego Odpustu Tuchowskiego


W roku jubileuszu 100. rocznicy koronacji cudownego obrazu Matki Bożej Tuchowskiej


Codziennie


 


  600 – Uroczyste odsłonięcie Cudownego Obrazu, Msza św., Godzinki


  700 – Msza św. z kazaniem (prymaria)


  845 – Modlitwy o powołania


  900 – Msza św. z kazaniem (wotywa)


1100 – Msza św. z kazaniem i procesją eucharystyczną (suma)


1500 – Msza św. z kazaniem dla grup duszpasterskich


1630 – Różaniec św. (na dróżkach różańcowych)


1715 – Droga Krzyżowa (na dziedzińcu sanktuaryjnym)


1800 – Nieszpory ku czci Najświętszej Maryi Panny


1830 – Msza św. z kazaniem i procesją eucharystyczną


2000 – Uroczyste zasłonięcie Cudownego Obrazu


2015 – Wieczór Maryjny (koncerty zespołów muzycznych)


Pielgrzymki


1 lipca (czwartek)  -   1730 – Pielgrzymka strażaków i orkiestr dętych


2 lipca (piątek)   -  Z Maryją naśladujemy posłuszeństwo Chrystusa


1100 – Pielgrzymka rolników i pszczelarzy


1500 – Pielgrzymka chorych i starszych


1830 – Pielgrzymka słuchaczy Radia Maryja i małżeństw Stowarzyszenie Rodzin Katolickich (RM i TVT)


3 lipca (sobota) - Z Maryją przyjmujemy i poznajemy Chrystusa


1500 – Pielgrzymka dzieci, Podwórkowych Kółek Różańcowych i błogosławieństwo małych dzieci (RM i TVT)


1830 – Pielgrzymka pracowników kolei


4 lipca (niedziela) -  Z Maryją trwamy z wiarą przy Chrystusie

1100 – Pielgrzymka ludzi pracy i bezrobotnych (RDN)


1500 – Pielgrzymka młodzieży i uczestników Tarnowskiej Pielgrzymki na Jasną Górę


1830 – Pielgrzymka Akcji Katolickiej


5 lipca (poniedziałek) -   Z Maryją słuchamy słów Jezusa


1100 – Pielgrzymka kapłanów jubilatów: 50–lecie kapłaństwa


1500 – Pielgrzymka Róż Różańcowych


1830 – Pielgrzymka Grekokatolików


6 lipca (wtorek) -  Z Maryją głosimy Ewangelię Chrystusową          


900 – Pielgrzymka Związku Represjonowanych Żołnierzy - Górników i AK, oraz organizacji kombatanckich,


1100 – Pielgrzymka kapłanów jubilatów: 25–lecie kapłaństwa,


1500 – Pielgrzymka leśników, myśliwych i pracowników parków krajobrazowych


7 lipca (środa)  -  Z Maryją towarzyszymy Chrystusowi cierpiącemu na krzyżu     


900 – Pielgrzymka braci zakonnych


1100 – Pielgrzymka redemptorystów przeżywających jubileusze


1500 – Pielgrzymka Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego


8 lipca (czwartek) - Z Maryją radujemy się zmartwychwstaniem Chrystusa          


1100 – Pielgrzymka pracowników Służby Zdrowia


1500 – Pielgrzymka nauczycieli i pracowników oświaty


9 lipca (piątek)  - Z Maryją zdążamy do Chrystusowego królestwa                    


1500 – Pielgrzymka DSM, ministrantów i lektorów


1830 – Zakończenie Wielkiego Odpustu (RM)


Czuwanie nocne z 8 / 9 lipca (z czwartku na piątek) od godz. 2100 do 500, o godz. 2400 Msza św. na placu koronacyjnym.  

Transmisje: RM – Radio Maryja, TVT – Telewizja Trwam, RDN – RDN Małopolska 
Komentarze...