12 tysięcy złotych za... wiedzę o Tarnowie
access_time 2016-02-12 08:24:00
Myślisz, że dobrze znasz Tarnów i jego historię? Chcesz sprawdzić swoją wiedzę o mieście? Weź udział w konkursie „Znam Tarnów”. Finał turnieju odbędzie się w kwietniu. Jest o co walczyć. Pula nagród w turnieju to 12 tysięcy złotych.

Propozycja skierowana jest do wszystkich osób, które nie tylko mieszkają w Tarnowie, ale czują się związane z miastem poprzez pochodzenie, naukę, pracę lub sentyment. Konkurs ma na celu popularyzowanie wiedzy o bogatej historii, tradycji, kulturze i współczesności Tarnowa. Warunkiem wzięcia udziału w teście wiedzy jest dostarczenie wypełnionego i podpisanego przez zainteresowanego formularza zgłoszeniowego.

Konkurs ma charakter ogólnopolski i składa się z trzech etapów. W pierwszej odsłonie turnieju uczestnik otrzyma do rozwiązania zestaw 100 pytań. Osoby, które uzyskają 10 najwyżej punktowanych wyników przechodzą do kolejnego etapu. W II etapie każdy indywidualnie wylosuje zestaw trzech pytań zamkniętych. Czas na przygotowanie odpowiedzi wyniesie łącznie 60 sekund, a na ich udzielenie będzie 90 sekund.

Jury konkursu oceni poprawność odpowiedzi i poda imiona oraz nazwiska tych, którzy uzyskali pięć najlepszych rezultatów. Osoby te przejdą do trzeciego etapu. W ostatniej odsłonie konkursu każdemu uczestnikowi zadane zostanie jedno pytanie otwarte. Za udzieloną odpowiedź jury będzie mogło przyznać od 0 do 2 punktów. Zwycięzcą zostanie ten, kto uzyska największą liczbę punktów.

Za zajęcie I miejsca przewidziano nagrodę w wysokości pięciu tysięcy złotych. Osoba, która uplasuje się na drugim stopniu podium otrzyma cztery tysiące złotych. Zajęcie trzeciej lokaty będzie równoznaczne z nagrodą trzech tysięcy złotych. Pozostałym laureatom wręczone zostaną dyplomy uczestnictwa w konkursie.

Komentarze...