Co władza zbuduje w Skrzyszowie
access_time 2016-02-15 08:24:00
W roku 2016 realizowane będą kolejne inwestycje, między innymi drogowe, wodno-kanalizacyjne, termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego i remizy OSP w Skrzyszowie oraz drugi etapu zagospodarowania przestrzeni publicznej w Ładnej.

Najwięcej środków gmina przeznaczy na inwestycje drogowe. Jedną z największych jest przebudowa kolejnego odcinka drogi Pogórz o długości 1560 m. Środki na ten cel gmina pozyskała w ramach programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-19.

Jednym z priorytetowych zadań samorządu jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców uczestniczących w ruchu drogowym. Stąd planowana jest budowa kolejnych odcinków chodników. W Skrzyszowie powstanie chodnik od kościoła do planowanego ronda, które będzie wybudowane przy skręcie do Łękawicy. Chodnik będzie po lewej stronie drogi w kierunku Szynwałdu.

Kolejny odcinek chodnika o długości 350 metrów zostanie wybudowany w Łękawicy. Będzie to trzeci (ostatni) etap odcinka od szkoły podstawowej w kierunku Łękawki. W Szynwałdzie powstanie odcinek chodnika o długości prawie 200 metrów, łącząc wybudowane wcześniej odcinki, dzięki czemu chodnikiem będzie można przejść od Tarnowa do Szynwałdu.

Szczególną uwagę gmina Skrzyszów zwraca na bezpieczeństwo przy Drodze Krajowej Nr 94 g. Rozpoczęto już prace projektowe związane z budową chodnika i ciągu pieszo – rowerowego na odcinkach: w km 79+600 – 80+500 w Ładnej, w km 81 + 646 – 82 + 078 w Ładnej oraz w km 86 + 550 – 87 + 300 w Pogórskiej Woli.

W związku z przybywającą w gminie liczbą rowerzystów, w inwestycjach w 2016 roku zostało zaplanowane zaprojektowanie kolejnego odcinka ścieżki rowerowej w Szynwałdzie, który połączy wybudowany w poprzednim roku odcinek z granicą z Zalasową. Planowana jest również budowa I etapu, tego odcinka o długości ok 300 metrów.

W gminie przybywa dróg oświetlonych. W chwili obecnej został ogłoszony przetarg na budowę oświetlenia drogi „Księża” w Ładnej. Kolejne odcinki będą oświetlane sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych.

W zakresie inwestycji wodno-kanalizacyjnych w Pogórskiej Woli, w przysiółku Pogórz, już niedługo rozpocznie się wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Opracowany będzie także projekt kanalizacji w przysiółku Żurawieniec w Pogórskiej Woli. W przysiółku Poskle planowana jest budowa II etapu kanalizacji.

Kolejną dużą inwestycją planowaną w Skrzyszowie będzie termomodernizacja budynku wielofunkcyjnego i remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzyszowie, a także rozbudowa biblioteki.

Komentarze...