Dzień Myśli Braterskiej w tarnowskim hufcu ZHP
access_time 2016-02-24 08:26:00
Zuchy i harcerze oraz instruktorzy z Hufca ZHP Tarnów im. gen. Józefa Bema podobnie jak skauci na całym świecie uczcili Dzień Myśli Braterskiej. W tym roku spotkali się on 20 lutego w Szkole Podstawowej nr 8 w Tarnowie na Festiwalu Piosenki Harcerskiej. Reprezentacje drużyn harcerskich i gromad zuchowych zaprezentowały wybrane przez siebie utwory muzyczne. Festiwal wygrała 11 Tarnowska Drużyna Harcerska „Skrzydlaci” im. Orląt Lwowskich. Całość zakończyła się tradycyjnym, obrzędowym kominkiem.

Dzień Myśli Braterskiej jest świętem, które corocznie, 22 lutego świętują harcerze i skauci na całym świecie. Upamiętnia on rocznicę urodzin założycieli skautingu – Roberta i Olave Baden-Powell, a także przypomina, że jak mówi prawo harcerskie „Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza”. Tradycją święta harcerskiej przyjaźni, której przestrzegają również tarnowscy harcerze, jest przekazywanie sobie kartek z życzeniami i drobnych upominków.

Harcerskie świętowanie popularyzowane jest także w mediach społecznościowych – druhny i druhowie używają wtedy jako zdjęcia profilowego swej fotografii w mundurze harcerskim. Wielu z nich w Dzień Myśli Braterskiej ubiera nawet mundur do szkoły lub pracy.

W tym roku 22 lutego przypadają dwie ważne rocznice, o czym przypomniał w swojej gawędzie komendant hufca – harcmistrz Maksym Pękosz. Dzień Myśli Braterskiej świętowany jest przez skatów na świecie po raz dziewięćdziesiąty, a harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego obchodzą także dwudziestą rocznicę powrotu do międzynarodowych organizacji skautowych tj. WOSM (Światowa Organizacja Ruchu Skautowego) i WAGGGS (Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek).

Komentarze...