Wybory do rad osiedli: zgłoś kandydata
access_time 2016-02-24 13:12:00
Jeszcze tylko przez sześć dni można zgłaszać kandydatów w wyborach do rad osiedli. Do tej pory Kancelaria Rady Miejskiej odnotowała kilkadziesiąt zgłoszeń. Ostateczny termin składania dokumentów mija 29 lutego.

Zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Miejską w Tarnowie wybory odbędą się 3 kwietnia. Warunkiem wyboru rady jest odpowiednia liczba kandydatów i frekwencja wyborcza wynosząca jeden procent uprawnionych do głosowania tarnowian. Wybory zostaną przeprowadzone w osiedlach, w których zarejestruje się minimum 16 kandydatów. Na chwilę obecną najwięcej zgłoszeń wpłynęło z osiedla „Jasna”. Jak prognozuje Kancelaria Rady Miejskiej, znaczna część dokumentów może wpłynąć dopiero w ostatnim dniu zgłaszania kandydatur.

– Na pewno możemy mówić o zainteresowaniu tematem wyborów. Mieszkańcy dzwonią, dopytują. Ostatniego dnia lutego zweryfikujemy, ile ostatecznie zgłoszeń do nas trafiło – wyjaśnia Małgorzata Słomka-Narożańska, dyrektor Kancelarii Rady Miejskiej.

Kandydatami mogą być wyborcy z danego osiedla, posiadający czynne prawo wyborcze, którzy złożą pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie. Do dokumentów należy także dołączyć  listę co najmniej 20 podpisów osób udzielających poparcia, posiadających prawo wybierania do rady osiedla, do której startuje kandydat. Zgłoszenia przyjmowane są w Kancelarii Rady Miejskiej przy ul. Goldhammera 3, pok. 108 (w godzinach pracy urzędu).

W kwietniu do każdej z szesnastu rad mieszkańcy wybiorą po piętnastu przedstawicieli. Głosowanie odbywać się będzie w lokalach osiedlowych komisji wyborczych od godz. 8 do 20.

Więcej informacji o wyborach do rad osiedli tutaj.

Komentarze...