Wodociągi ostrzegają o utrudnieniach
access_time 2016-06-02 12:58:00
Jak informują Tarnowskie Wodociągi, w czerwcu prowadzone będą prace modernizacyjno – inwestycyjne z wykorzystaniem sprzętu budowlanego, który może utrudniać ruch pojazdów i pieszych. Roboty będą prowadzone m.in. na ul. Lelewela, Krupniczej i Szkotnik.
Sieć kanalizacyjna będzie budowana na ul. Równej, na odcinku ul. Orkana – Wolańska oraz na ul. Mościckiego. W związku z wymianą wodociągu ul. Lelewela, Krupniczej i Szkotnik mogą wystąpić okresowe przerwy w dostawie wody, o terminie których każdorazowo powiadamiani będą mieszkańcy za pomocą stosownych ogłoszeń.
Komentarze...