Tarnów nagrodził ludzi kultury i nauczycieli
access_time 2016-06-28 08:00:00
Nagrody kulturalne, stypendia artystyczne oraz wyróżnienia dla najlepszych nauczycieli. Miasto uhonorowało twórców kultury. Przyznano sporo nagród. Komu i za co?

- Dzisiaj mamy wieczór poświęcony kulturze, ludziom kultury i twórcom ale to równocześnie rozpoczęcie święta naszego miasta. Tarnów to miasto kultury, miasto gdzie żyją twórcy, gdzie młodzież rozwija się i uczy dla kultury, dziś chcemy podziękować wszystkim związanym z tą sferą - mówił Roman Ciepiela, prezydent Tarnowa.

Laureaci Nagród Miasta Tarnowa w dziedzinie kultury otrzymują nagrody w formie pieniężnej, statuetkę pamiątkową, okolicznościowy dyplom oraz wpis do Księgi Nagród Miasta Tarnowa. Wyróżnienia przyznawane są w pięciu kategoriach.

Nagroda za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, w wysokości siedmiu tysięcy złotych, tym razem trafiła do tarnowskiego fotografa, fotoreportera i nauczyciela - Tadeusza Koniarza. – Ta nagroda jest dla mnie równie ważna jak Grand Press Photo, bo to nagroda miasta Tarnowa. W tym roku mija trzydzieści lat mojej przygody z aparatem i nagroda jest pięknym podsumowaniem mojej dotychczasowej działalności jako fotografa - powiedział laureat odbierając nagrodę.

Pięć tysięcy złotych, jako nagrodę za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury został uhonorowany Piotr Pociask - gitarzysta, aranżer, nauczyciel gitary klasycznej i jazzowej w Zespole Szkół Muzycznych w Tarnowie.

„Mecenasem Kultury Tarnowa” zostało radio RDN Małopolska, nagrodę odebrał dyrektor radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, ks. Jacek Miszczak.

Z kolei młody perkusista, uczeń Szkoły Muzyków Rockowych działającej w TCK, Kevin Mielewczyk został okrzyknięty „Nadzieją roku”, otrzymując przy tym nagrodę pięciu tysięcy złotych.

Tegoroczna „Nagroda Honorowa” za całokształt pracy artystycznej trafiła do pianistki i flecisty -  Teresy i Henryka Błażejów. Małżonkowie zostali także uhonorowani odznaką honorową, przyznawaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego  „Zasłużony dla Kultury”. Wniosek w sprawie przyznania odznaczenia złożył prezydent Roman Ciepiela.

Tytuł „Nauczyciel z kulturą” oraz grant w wysokości pięciu tysięcy złotych dla szkoły w której uczy nagrodzony, otrzymało sześciu nauczycieli: Marcin Zaród z V LO, Alicja Czerwińska - Franek z Zespołu Szkół Ekonomiczno – Ogrodniczych, Małgorzata Cichoń z Zespołu Szkół Mechaniczno – Elektrycznych, Mieczysław Czosnyka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych im. J. Szczepanika, Łukasz Wojtanowski z Zespołu Szkół Plastycznych oraz Ewa Gawron z Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2.

W tym roku po raz drugi przyznano również stypendia osobom zajmującym się twórczością artystyczną. Wysokość stypendium to pięć tysięcy złotych, natomiast nagrody przyznawano w sześciu kategoriach. Stypendyści nagrodę mają przeznaczyć na realizację w danym roku kalendarzowym określonego przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, związanej z Tarnowem. Wnioski o wyróżnienia złożyło 30 twórców.

Laureatami stypendium artystycznego w tym roku zostali:

W kategorii literatura Andrzej Grabowski oraz Piotr Filip. W kategorii sztuki wizualne było pięciu laureatów: Jakub Kitajewski, Piotr Wątroba, Bartłomiej Bałut, Beata Motuk – projekt „Głębia” oraz Jacek Janicki. W kategorii muzyka Damian Rękas, Anna Podkościelna – Cyz, Sławomir Ramian, Tomasz Boruch oraz Michał Książek. A także Piotr Niedojadło i duet: Anna Mikuła i Jakub Margosiak w kategorii teatr.

Komentarze...