Pamięć o dzieciach utraconych
access_time 2016-07-06 08:00:00
Radni przyjęli proponowany projekt uchwały normujący zasady dokonywania pochówku na koszt Gminy Miasta Tarnowa. Zmierzają one do stworzenia regulacji, dotyczącej przygotowania i przeprowadzania pochówku dzieci martwo urodzonych, których zwłoki pozostają w szpitalu, ponieważ rodzice zrzekli się prawa odbioru i pochowania ich we własnym zakresie.

Pojawienie się partnera społecznego wspierającego tę inicjatywę, czyli Komitetu Budowy Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych SPES (Spes to według mitologii rzymskiej uosobienie nadziei – red.), stanowi dobrą okazję do wprowadzenia takiej regulacji prawnej na terenie naszego miasta. Pochówek będzie organizowany przy zachowaniu odpowiedniej rangi ceremonii z uwzględnieniem charakteru wielowyznaniowego. Miejsce ostatniego spoczynku będzie w oznaczonej mogile zbiorowej na cmentarzu komunalnym przy ul. Czarna Droga w Tarnowie. Pochówek dzieci martwo urodzonych organizowany będzie przynajmniej raz w roku w terminie zbliżonym do 15 października, czyli Dnia Dziecka Utraconego.

Szczegółowe zasady postępowania w takich sytuacjach uzgodnione będą z tarnowskimi szpitalami, Miejskim Zarządem Cmentarzy w Tarnowie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Tarnowie oraz Komitetem Budowy Miejsca Pamięci Dzieci Utraconych.

Komentarze...