Trzy miesiące 500+
access_time 2016-07-08 07:45:00
Ponad 11 milionów złotych przeznaczono w Tarnowie na wypłaty świadczenia wychowawczego Rodzina 500 plus. Na złożenie wniosku w ciągu trzech pierwszych miesięcy trwania programu w naszym mieście zdecydowało się prawie sześć i pół tysiąca osób.

Do tej pory pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zajmujący się programem 500+ wydali ponad 5 tysięcy decyzji administracyjnych przyznających prawo do świadczenia wychowawczego oraz 109 decyzji odmawiających wypłaty.  Odmowy były spowodowane głównie przekroczeniem kryterium dochodowego na pierwsze dziecko. Dodatkowo 121 spraw zostało przekazanych do rozpatrzenia przez Marszałka Województwa Małopolskiego.

W Tarnowie zrealizowano już ponad 22 tys. wypłat świadczenia. Z pieniędzy korzysta już blisko siedem i pół tysiąca dzieci. Pierwsza wypłata została zrealizowana już dwa tygodnie po rozpoczęciu programu.

Przypomnijmy, że osoby, które złożyły wniosek w ciągu pierwszych trzech miesięcy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca, dostaną wyrównanie wstecz. Po tym okresie świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą potrzebne dokumenty. Do programu można dołączyć w dowolnym momencie. Wnioski składa się raz w roku, a po rozpatrzeniu wniosku i wydaniu decyzji obowiązuje ona do 30 września 2017 r. Przez ten czas pieniądze są przekazywane beneficjentom programu, bez konieczności składania kolejnych wniosków.

Komentarze...