Ankieterzy zapukają do mieszkań
access_time 2016-07-13 12:02:00
W najbliższym czasie ankieterzy z firmy ATMOTERM S.A., posiadający imienne identyfikatory, odwiedzą mieszkańców Tarnowa. Na potrzeby inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń do powietrza, zapytają między innymi o systemy grzewcze, jakie są zainstalowane w budynkach. Badanie potrwa do 31 sierpnia.

Inwentaryzacja przeprowadzona zostanie m.in. na obszarach osiedli: Krzyż, Mościce, Starówka, Piaskówka, Gumniska Zabłocie oraz Chyszów. Ankieterzy będą zbierać informacje na temat systemów grzewczych, rodzaju i ilości stosowanego paliwa oraz o wieku posiadanych urządzeń. Informujemy, że ankieterzy zostali zobowiązani do zapewnienia poufności przekazywanych informacji i wykorzystania ich tylko na potrzeby realizowanego zadania.

Głównym celem tego badania jest zidentyfikowanie źródeł tzw. niskiej emisji zanieczyszczeń do powietrza, czyli pieców, kominków lub pieców kaflowych opalanych paliwem stałym (np. węglem lub drewnem). Planowana inwentaryzacja prowadzona w ramach projektu pozwoli poznać rzeczywistą skalę stosowania paliw stałych na terenie całego miasta.

Przypominamy, że niska emisja uznawana jest za jedną z przyczyn zwiększonej zachorowalności na choroby układu oddechowego i układu krążenia wśród ludzi narażonych na jej częste oddziaływanie. Najbardziej wrażliwą grupę stanowią dzieci i osoby starsze.

Komentarze...