Gmina Skrzyszów będzie zwalniać z podatku tworzących miejsca pracy
access_time 2016-08-16 08:00:00
Rada Gminy Skrzyszów podjęła uchwałę dotyczącą zwolnień od podatku od nieruchomości dla tych przedsiębiorców, którzy tworzą nowe miejsca pracy na terenie Gminy Skrzyszów.

Uchwała dopuszcza zwolnienie od podatku od nieruchomości maksymalnie do 100 m2 powierzchni budynków i gruntów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą za każde nowo utworzone miejsce pracy. Okres zwolnienia od podatku uzależniony będzie od ilości utworzonych miejsc pracy.

Uchwała ma na celu przede wszystkim pomoc przedsiębiorcom z terenu Gminy Skrzyszów w rozwijaniu działalności gospodarczej, co pomoże im w tworzeniu nowych miejsc pracy, a co za tym idzie zmniejszenie problemu bezrobocia.

Komentarze...