Dwie kolejne zawodowe rodziny zastępcze w Tarnowie
access_time 2016-08-19 08:30:00
Obecnie takich rodzin jest siedem, dwie z nich pełnią też funkcję pogotowia rodzinnego a jedna - rodzinnego domu dziecka. Dzięki rodzinom zastępczym dzieci dostają szansę na szczęśliwy i bezpieczny dom.

Zawodowi rodzice zastępczy, pracujący na rzecz wspierania dzieci nie mogących pozostać pod opieką swoich rodziców, są szczególnie potrzebni. Dzieci, które przyjmują do swych domów, często mają bagaż doświadczeń dorosłego człowieka. W zawodowej rodzinie zastępczej, pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego, umieszcza się dzieci do czasu unormowania ich sytuacji, nie dłużej jednak niż na okres 4 miesięcy, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego.

- Pod opieką tarnowskich zawodowych rodzin zastępczych, czyli takich, dla których opieka nad dziećmi jest pracą, jest 24 dzieci. Pod opieką zastępczych rodzin niezawodowych, czyli tworzonych na przykład przez krewnych, jest w Tarnowie 137 dzieci. Rodziny zastępcze  wykonują niezwykłą, wspaniałą pracę. Rola rodziców zastępczych wymaga ogromnej wiedzy, doświadczenia, wrażliwości, wysiłku, ciągłego doszkalania się - mówi zastępca prezydenta Tarnowa, Dorota Krakowska.

Chętni do podjęcia pracy w zawodowym rodzicielstwie zastępczym wciąż są poszukiwani - w tej sprawie można się zgłaszać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. Juliana Goslara 5, od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek: 7:30 - 18:00,wtorek - piątek: 7:30 – 15:30, tel.14 688 20 50 lub 14 688 20 57.

Komentarze...