Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczynają nabór
access_time 2016-08-18 08:00:00
Nauka w szkole zawodowej, gimnazjum, liczne kursy, a wszystko z możliwością zakwaterowania. Warto sprawdzić tegoroczną ofertę OHP w Tarnowie.

W roku szkolnym 2016 / 2017 Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie, we współpracy z Zespołem Szkół Niepublicznych (nauka szkolna w siedzibie CKiW) proponuje młodzieży poszukującej możliwości bezpłatnego zakwaterowania i wyżywienia w internacie oraz młodzieży zamierzającej dojeżdżać na zajęcia :

naukę w 3-letniej zasadniczej szkole zawodowej w zawodzie:

 • kucharz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • fryzjer
 • cieśla
 • cukiernik

naukę w klasie II i III Gimnazjum z przysposobieniem do pracy w specjalności:

 • ślusarz
 • kucharz
 • murarz – tynkarz
 • stolarz
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zapewnia bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie w kilkuosobowych pokojach. Centrum gwarantuje miejsca zajęć praktycznych we własnych warsztatach szkoleniowych. Uczestnicy CKiW posiadają status pracownika młodocianego (otrzymują wynagrodzenie, ubezpieczenie w ZUS, urlop wypoczynkowy, zaliczenie stażu pracy oraz ewentualne wsparcie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych).

Zgłoszenia : ul. Mościckiego 27 w Tarnowie, tel. (14) 621 72 35

Młodzieży zamierzającej dojeżdżać na zajęcia, Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie we współpracy z Zespołem Szkół Technicznych w Tarnowie, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie, Rzemieślniczym Centrum Szkół Zawodowych Izby Rzemieślniczej w Tarnowie proponuje również:

naukę w 3-letniej zasadniczej szkole zawodowej w zawodzie:

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • elektromechanik pojazdów samochodowych
 • blacharz samochodowy
 • lakiernik
 • monter izolacji przemysłowych
 • murarz – tynkarz
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • monter instalacji sieci i urządzeń sanitarnych
 • kucharz
 • sprzedawca

Dla młodzieży realizującej szkolenie w tych zawodach (wyłącznie młodzież dojeżdżająca na zajęcia), CKiW OHP w Tarnowie oferuje miejsca nauki w szkołach (nauka szkolna poza siedzibą CKiW) oraz miejsca szkolenia praktycznego u pracodawców na terenie miasta Tarnowa lub w okolicznych miejscowościach. Uczestnicy posiadają status pracownika młodocianego (otrzymują wynagrodzenie, ubezpieczenie w ZUS, urlop wypoczynkowy, zaliczenie stażu pracy). CKiW zapewnia opiekę i wsparcie doświadczonej kadry pedagogicznej.

Zgłoszenia: ul. Zbylitowska 9 w Tarnowie, tel. 668367721, 883349985, 604217157

Ogół młodzieży szkolącej się w CKIW OHP w Tarnowie ma możliwość:

 • realizacji zainteresowań kulturalnych (zespół taneczny, kino, teatr, zajęcia plastyczne, zajęcia teatralno-sceniczne),
 • udziału w zajęciach sportowych i rekreacyjnych (własna siłownia, bezpłatny basen, sekcja strzelecka, wycieczki i rajdy turystyczne, szachy, gry zespołowe),
 • uczestnictwa w wymianie zagranicznej młodzieży.

Ponadto uczestnicy CKiW OHP w Tarnowie mają możliwość udziału w projektach (szkolenia, kursy, obozy) współfinansowanych przez Unię Europejską.

Wymagania:

 • ukończone 15 lat, nie przekroczone 18 lat,
 • ukończone gimnazjum (obowiązuje kandydatów do ZSZ),
 • przychylna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (dotyczy kandydatów do Gimnazjum).

Niezbędne dokumenty:

 • podanie,
 • kwestionariusz osobowy,
 • ostatnie świadectwo szkolne,
 • skrócony odpis aktu urodzenia z potwierdzeniem miejsca stałego zameldowania (obowiązuje kandydatów do internatu),
 • numer pesel,
 • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (obowiązuje kandydatów do Gimnazjum),
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające stan zdrowia pozwalający na naukę w wybranym zawodzie,
 • fotografie – 4 szt.,
 • dokumenty potwierdzające sytuację materialną rodziny,
 • opinia w przypadku posiadania kuratora
Komentarze...