W regionie mamy 22 stulatków. Najstarsza z nich ma 109 lat!
access_time 2016-08-22 08:00:00
W regionie jest coraz więcej stulatków. Jak informuje Anna Szaniawska z ZUS-u, osobom, które skończyły 100 lat przysługuje tzw. świadczenie honorowe. Oddział ZUS w Tarnowie wypłaca takie świadczenie 22 osobom. Najstarsza z nich ma 109 lat.

Coraz więcej osób w Polsce dożywa stu lat. Świadczenie honorowe pobiera obecnie 2,3 tys. osób w całym kraju. Zgodnie z prognozami ZUS w 2035 roku takich osób ma być 9,7 tys. Dla porównania w 2007 r. było ich 1,4 tys.

Oddział ZUS w Tarnowie wypłaca świadczenie honorowe 22 osobom. Wśród stulatków przeważają kobiety jest ich 20, mężczyzn tylko dwóch. Najstarsza kobieta, lada dzień obchodzić będzie 109 urodziny.

Osobom, które pobierają świadczenie emerytalne lub rentowe z ZUS, świadczenie honorowe przyznawane jest z urzędu, dożywotnio, przez prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z chwilą ukończenia stu lat. Nie muszą składać w tej sprawie żadnego wniosku.

Wniosek o przyznanie świadczenia honorowego jest konieczny w sytuacji, gdy zainteresowana osoba skończyła sto lat i dotychczas nie pobierała żadnego świadczenia z Zakładu. Taki wniosek można złożyć w najbliższej placówce ZUS.

Wysokość świadczenia honorowego równa jest kwocie bazowej używanej do obliczania emerytur i rent. Kwota ta ustalana jest corocznie od 1 marca. Jest to 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonego składki na ubezpieczenie społeczne w poprzednim roku kalendarzowym. Obecnie wysokość świadczenia honorowego wynosi 3408,62 zł brutto.

Przyznanie świadczenia honorowego odbywa się bardzo uroczyście. Jest to okazja do odwiedzin przedstawiciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w domu jubilata, wraz ze specjalnym dyplomem i kwiatami.

Komentarze...