Dofinansowanie na własny biznes
access_time 2016-08-22 14:22:00
Jeśli masz powyżej 30 lat i jesteś osobą długotrwale bezrobotną, projekt „Dobry Czas na Biznes – ST” skierowany jest właśnie do ciebie. Na jego realizację Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego planuje przeznaczyć ze środków europejskich ponad 19 mln zł. Pierwszy nabór wniosków rozpocznie się we wrześniu.

Dla tych, którzy chcą założyć działalność gospodarczą, przygotowano szkolenia i porady specjalistów. Maksymalna wartość bezzwrotnej dotacji to 24,5 tys. złotych. Uczestnicy projektu mogą także otrzymać bezpłatne, roczne, indywidualne wsparcie doradcze w zakresie księgowości, prawa i utrzymania firmy na rynku.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mieszkańcy Tarnowa, powiatu tarnowskiego, brzeskiego i dąbrowskiego. Kandydaci powinni należeć do co najmniej jednej z grup – mogą to być: osoby powyżej 50. roku życia, długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne, o niskich kwalifikacjach, kobiety.

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje: http://www.marr.pl/projekty/dcbtarnow/o-projekcie.html

Komentarze...