Ryglickie święto plonów
access_time 2016-08-24 08:00:00
W gminie Ryglice uroczyście obchodzono święto plonów. Gospodarzem była miejscowość Kowalowa. W kategorii wieńca tradycyjnego I miejsce zdobyła grupa wieńcowa z Uniszowej, która będzie reprezentowała gminę podczas dożynek powiatowych.

W kategorii wieńca współczesnego zwyciężyła praca Grupy Regionalnej Zalasowianie – jej wieniec pojedzie na dożynki wojewódzkie.

Dożynki rozpoczęła msza święta w kościele parafialnym w Kowalowej. Sygnałem rozpoczęcia dożynek było przekazanie chleba z tegorocznych zbiorów przez starostów Annę Materowską i Wiesława Stojaka na ręce burmistrza Bernarda Karasiewicza.

Grupa „W Kuźni u Kowala” powitała delegacje wieńcowe ze wszystkich miejscowości gminy Ryglice. Prace rozpoczęło jury. Po obejrzeniu 14 wieńców dożynkowych I miejsce przyznano grupie wieńcowej z Uniszowej, II miejsce – grupie wieńcowej Grupy Teatralnej z Lubczy, a III miejsce grupie wieńcowej Koła Gospodyń Wiejskich z Zalasowej.

W kategorii wieńca współczesnego I miejsce otrzymała grupa wieńcowa Grupy Regionalnej Zalasowianie z Zalasowej, II miejsce – grupa wieńcowa Klubu Seniora z Zalasowej, a III miejsce grupa wieńcowa z Woli Lubeckiej.

Pozostałe grupy, które przygotowały wieńce, otrzymały równorzędne wyróżnienia.

Część artystyczną przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Kowalowej. Dzieci zatańczyły poloneza i krakowiaka. Starsi, członkowie koła teatralnego, wystawili przedstawienie „Franek szuka żony”. O historii Kowalowej, czwartej miejscowości gminy Ryglice, która może się pochwalić własną monografią, opowiadał jej autor – historyk Mieczysław Czosnyka.

Na zakończenie dożynek organizatorzy zaprosili gości na biesiadę śląską z zespołem Duo Feniks.


 

Komentarze...