Kolejne kursy w ramach „Ginących zawodów”
access_time 2016-09-27 08:00:00
OHP w Tarnowie zaprasza bezrobotną bądź uczącą się młodzież w wieku 18-25 lat, w tym absolwentów Hufców, do udziału w kolejnej edycji projektu „Ginące zawody pomysłem na przyszłość”.

Planuje się, iż kurs obejmie 96 godzin dydaktycznych, tj. około 12 dni. Po jego zakończeniu uczestnicy przystąpią do egzaminu sprawdzającego nabyte umiejętności, przed komisją egzaminacyjną z Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Białej Podlaskiej.

Kursy odbędą się w okresie 14-26.11.2016 r. oraz 29.11.-10.12.2016 r.

Miejscem realizacji całości kursu jest ECKiW w Roskoszy. Uczestnicy mają zapewniony transport (dofinansowanie kosztów dojazdu) z miejsca zamieszkania do ECKiW w Roskoszy i w drodze powrotnej, po zakończeniu kursu. Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania w Roskoszy zapewnia uczestnikom wyżywienie i noclegi przez cały czas trwania kursu, łącznie z dniami wolnymi od nauki (niedziela).

Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. 014 621-72-25 wew. 120 - Pani Agata Stus lub osobiście w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie ul. Mościckiego 27, 33-100 Tarnów, od poniedziałku do piątku w godz. 7.45-15.45.

Komentarze...