Uwaga na remonty przy ul. Murarskiej
access_time 2016-09-27 08:00:00
Jeszcze w tym tygodniu powinny ruszyć prace remontowe na ul. Murarskiej w Tarnowie. Modernizacją objęta zostanie nie tylko jezdnia, ale i chodniki. Roboty kosztować będą niemal pół miliona złotych. O pracach informuje tarnowski magistrat.

Ulica po przebudowie posiadać będzie utwardzoną jezdnię z betonu asfaltowego wraz z podbudową. W ramach prac budowlanych zaplanowano także budowę odwodnienia ul. Murarskiej polegającą na wykonaniu sieci kanalizacji opadowej składającej się ze studzienek wodnościekowych podłączonych do studni rewizyjnych. Zostaną one podłączone do kanału głównego odprowadzającego wodę opadową do potoku Strusinka.

Remont będzie się także wiązać z przebudową fragmentu chodnika przy ul. Braci Saków. Polegać to będzie na rozbiórce zniszczonego odcinka chodnika i wykonaniu nowego. Prace potrwają do końca listopada.

Komentarze...