Porządkowali i malowali
access_time 2016-09-30 08:00:00
Osadzeni w Zakładzie Karnym w Tarnowie oraz osoby z nakazem kuratora sądowego wykonali szereg pracy na terenie gminy Skrzyszów. W ten sposób odpracowują "dług wobec społeczeństwa".

Dzięki nim wykonano korytka betonowe przy drogach gminnych: w Szynwałdzie: Japonia, Zagumnie, Stara Droga, Na Korzeń, w Łękawicy: Stara Droga, Na Smółkę. Oprócz tego przy wszystkich gminnych drogach w sołectwach: Ładna, Skrzyszów, Pogórska Wola, Szynwałd i Łękawica, wykonano szereg prac porządkowych. Obejmowały one odwodnienie dróg i terenów gminnych, malowanie i remonty barierek przy kładkach i mostach, kilkukrotne koszenie terenów gminnych, utrzymanie czystości chodników, ścieżek rowerowych, przycinanie, wycinanie zadrzewień w pasach drogowych, porządkowanie terenu lasów gminnych.

Wspomniane osoby zaangażowano również do prac konserwatorskich w placówkach oświatowych. Malowali m. in. w Przedszkolu Publicznym w Szynwałdzie, w Szkole Podstawowej w Łękawicy, w Szkole Podstawowej w Szynwałdzie. Ponadto uczestniczyli w remontach budynku wielofunkcyjnego w Skrzyszowie, ośrodków zdrowia, Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czy starej oczyszczalni w Pogórskiej Woli.

 

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A