Komunikacja miejska w rejonie cmentarzy
access_time 2016-10-25 08:30:00
ZDiK w Tarnowie informuje, że w dniach 30 i 31 października uruchamia dodatkowe linie okolicznościowe (specjalne) C1, C2 oraz C5 do cmentarzy w Krzyżu, w Mościcach i w Klikowej. Pozostałe linie kursują według planowanych rozkładów jazdy na dany typ dnia, 30 października wg rozkładów jazdy na dni świąteczne, a 31 października wg rozkładów jazdy na dni robocze.

Linia okolicznościowa (specjalna) „C1” Szkotnik – Krzyska cmentarz.

Dodatkowa linia C1 do cmentarza w Krzyżu będzie kursować z ul.Szkotnik ulicami: Al.Solidarności, Mickiewicza, Goldhammera, Sitki, Al.Matki Bożej Fatimskiej do cmentarza w Krzyżu. W drodze powrotnej kursy będą wykonywane przez ul.Krzyską, Al.M.B.Fatimskiej, Mickiewicza i Al.Solidarności. W obydwu kierunkach autobus linii C1 będzie się zatrzymywał na wszystkich przystankach za wyjątkiem przystanku Mickiewicza - Teatr. Pierwszy autobus z ul.Szkotnik odjedzie o godz. 9.00, ostatni autobus z przystanku Krzyska-Cmentarz odjedzie o godz. 15.00. Na przystankach umieszczone zostaną szczegółowe rozkłady jazdy linii „C1”.  

Zobacz przebieg trasy linii C1

Odjazdy autobusów linii C1 z przystanków krańcowych:

Odjazdy linii C1 z ul.Szkotnik:

09:00   09:55   10:55   11:55   12:40   13:30   14:30  

Odjazdy linii C1 z przystanku Krzyska - Cmentarz:

09:25   10:25   11:20   12:15   13:00   13:50   15:00  

Zobacz pełny rozkład jazdy linii C1 w kursach do Krzyża (format EXCEL)

Zobacz pełny rozkład jazdy linii C1 w kursach z Krzyża do ul.Szkotnik (format EXCEL)

Linia okolicznościowa (specjalna) „C2” Sikorskiego –  Mościce Cmentarz.

Dodatkowa linia C2 do cmentarza w Mościcach będzie kursować z ul. Sikorskiego z przystanku obok przedszkola następnie po zawróceniu na rondzie Krakowska - Narutowicza trasa linii będzie przebiegać ulicami Sikorskiego, Mościckiego, Kwiatkowskiego, Mościce, Czerwonych Klonów, Czerwoną, Sienkiewicza, Zaciszną do przystanku końcowego Czarna Droga – Cmentarz w sąsiedztwie wejścia do cmentarza w Mościcach. W kierunku do cmentarza można będzie wsiadać do autobusów linii „C2” na wszystkich przystankach. W kierunku powrotnym do ul. Sikorskiego trasa linii C2 przebiega ulicami: Czarna Droga, Brzozowa, Czerwona, Czerwonych Klonów, Mościce, Kwiatkowskiego, Mościckiego, Sikorskiego. Na trasie autobusy również będą się zatrzymywać na wszystkich przystankach.  Pierwszy autobus z ul.Sikorskiego odjedzie o godz. 9.00, ostatni odjazd autobusu z przystanku Czarna Droga - Cmentarz odbędzie się o godz. 15.36. Na przystankach umieszczone zostaną szczegółowe rozkłady jazdy linii specjalnej „C2”.  

Zobacz przebieg trasy linii C2

Odjazdy autobusów linii C2 z przystanków krańcowych:

Odjazdy linii C2 z ul.Sikorskiego:

09:00   10:00   11:00   12:00   13:10   14:10   15:10  

Odjazdy linii C2 z przystanku Czarna Droga - Cmentarz:

09:26   10:26   11:26   12:26   13:36   14:36   15:36  

Zobacz pełny rozkład jazdy linii C2 w kursach do Cmentarza w Mościcach (format EXCEL)

Zobacz pełny rozkład jazdy linii C2 w kursach z Mościc do ul.Sikorskiego (format EXCEL)

Linia okolicznościowa (specjalna) „C5” Al.Jana Pawła II – Klikowa Cmentarz.

Dodatkowy autobus do cmentarza w Klikowej będzie kursował z Al. Jana Pawła II przez ul. Słoneczną, Al.M.B.Fatimskiej, Mickiewicza,  Al.Solidarności i Klikowską, powrót tą samą trasą. Na trasie przejazdu linii C5 obowiązują wszystkie przystanki. Rozkład jazdy linii C5 przewiduje wykonanie 7 kursów w obydwu kierunkach, od 9:10 z Al. Jana Pawła II do 16:00 z Klikowej, na przystankach będą umieszczone szczegółowe rozkłady jazdy linii C5.

Zobacz przebieg trasy linii C5

Odjazdy autobusów linii C5 z przystanków krańcowych:

Odjazdy linii C5 z przystanku Al.Jana Pawła II – Os.Westerplatte:

09:10   10:10   11:10   12:30   13:30   14:30   15:30

Odjazdy linii C5 z przystanku Klikowa - Cmentarz:

09:40   10:40   11:40   13:00   14:00   15:00   16:00

Zobacz pełny rozkład jazdy linii C5 w kursach do Cmentarza w Klikowej (format EXCEL)

Zobacz pełny rozkład jazdy linii C5 z Klikowej na Al.Jana Pawła II (format EXCEL)

Ceny biletów i uprawnienia do ulg na liniach okolicznościowych (specjalnych) w dniach 30 i 31 października 2016 r.

W autobusach obsługujących linie C1, C2 i C5 w dniach 30 i 31.10.2016 obowiązują takie same ceny biletów oraz takie same uprawnienia do ulgowych i bezpłatnych przejazdów jak na wszystkich pozostałych liniach komunikacji miejskiej w Tarnowie.  

Komentarze...