Komunikacja miejska we wtorek 1 listopada 2016 r.
access_time 2016-10-26 13:05:00
Zarząd Dróg i Komunikacji w Tarnowie informuje, że 1 listopada 2016 r. uruchamia dodatkowe linie okolicznościowe (specjalne) C1, C2, C3, C4 oraz C5 do cmentarzy w Krzyżu, w Mościcach i w Klikowej oraz dodatkowe kursy na linii nr 9. Ponadto, w związku ze zmianą organizacji ruchu w sąsiedztwie cmentarzy, ulegają zmianie trasy niektórych linii komunikacji miejskiej.

W dniu 1 listopada 2016 r. w autobusach wszystkich linii tarnowskiej komunikacji miejskiej każdy pasażer posiada uprawnienia do bezpłatnych przejazdów.

Linia okolicznościowa (specjalna) „C1” Szkotnik – Krzyska Cmentarz.

 

Wszystkie dodatkowe autobusy do cmentarza w Krzyżu będą kursować z ul.Szkotnik ulicami: Al.Solidarności, Mickiewicza, Goldhammera, Sitki, Al.Matki Bożej Fatimskiej i Krzyską do cmentarza w Krzyżu. W drodze powrotnej kursy będą wykonywane przez ul.Krzyską, Al.M.B.Fatimskiej, Mickiewicza i Al.Solidarności. W obydwu kierunkach autobusy linii C1 będą się zatrzymywać na wszystkich przystankach za wyjątkiem przystanku Mickiewicza - Teatr. Pierwszy autobus z ul.Szkotnik odjedzie o godz. 7.00, ostatni autobus z przystanku Krzyska-Cmentarz odjedzie o godz. 18.20. Na przystankach umieszczone zostaną szczegółowe rozkłady jazdy linii „C1”. Częstotliwość kursów w godzinach przewidywanego największego ruchu pasażerskiego – co 6 minut a w pozostałym czasie co 12 – 18 minut.

Zobacz przebieg trasy linii C1

Odjazdy autobusów linii C1 z przystanków krańcowych:

Odjazdy linii C1 z ul.Szkotnik:

07:00     07:18     07:36      07:54     08:12     08:24     08:36     08:48      09:00     09:12     09:24     09:36    09:48
10:00     10:06     10:12      10:18     10:24     10:30     10:36     10:42      10:48     10:54     11:00     11:06     11:12
11:18     11:24     11:30       11:36      11:42     11:48     11:54     12:00      12:06     12:12     12:18     12:24     12:30
12:36     12:42     12:48      12:54     13:00     13:06     13:12     13:18      13:24     13:30     13:36     13:42     13:48
13:54     14:00     14:06      14:12     14:18     14:24     14:30     14:36      14:42     14:48     14:54     15:00     15:06
15:12     15:18     15:24      15:30     15:36     15:42     15:54     16:06      16:18     16:30     16:42     16:54     17:06
17:18     17:30     17:45      18:00 

Odjazdy linii C1 z przystanku Krzyska - Cmentarz:

07:20     07:38     07:56      08:14     08:32     08:44     08:56     09:08      09:20     09:32     09:44     09:56    10:08
10:20     10:26     10:32      10:38     10:44     10:50     10:56     11:02      11:08      11:14     11:20     11:26     11:32
11:38     11:44      11:50      11:56     12:02     12:08     12:14     12:20      12:26     12:32     12:38     12:44     12:50
12:56     13:02     13:08      13:14     13:20     13:26     13:32     13:38      13:44     13:50     13:56     14:02     14:08
14:14     14:20     14:26      14:32     14:38     14:44     14:50     14:56      15:02     15:08     15:14     15:20     15:26
15:32     15:38     15:44      15:50     15:56     16:02     16:14     16:26      16:38     16:50     17:02     17:14     17:26
17:38     17:50     18:05      18:20            

 

Zobacz pełny rozkład jazdy linii C1 w kursach do Krzyża (format EXCEL)

Zobacz pełny rozkład jazdy linii C1 w kursach z Krzyża do ul.Szkotnik (format EXCEL)

Linia okolicznościowa (specjalna) „C2” Sikorskiego –  Mościce Cmentarz.

Wszystkie dodatkowe autobusy do cmentarza w Mościcach będą kursować z ul. Sikorskiego z przystanku obok przedszkola następnie po zawróceniu na rondzie Krakowska - Narutowicza trasa linii będzie przebiegać ulicami Sikorskiego, Mościckiego, Kwiatkowskiego, Mościce, Czerwonych Klonów, Czerwoną, Sienkiewicza, Zaciszną do przystanku końcowego Czarna Droga – Cmentarz w sąsiedztwie wejścia do cmentarza w Mościcach. W kierunku do cmentarza można będzie wsiadać do autobusów linii „C2” na wszystkich przystankach . W kierunku powrotnym do ul. Sikorskiego trasa linii C2 przebiega ulicami: Czarna Droga, Brzozowa, Czerwona, Czerwonych Klonów, Mościce, Kwiatkowskiego, Mościckiego, Sikorskiego. Na trasie autobusy również będą się zatrzymywać na wszystkich przystankach. Pierwszy autobus z ul.Sikorskiego odjedzie o godz. 7.00, ostatni autobus z przystanku Czarna Droga - Cmentarz odjedzie o godz. 18.32. Na przystankach umieszczone zostaną szczegółowe rozkłady jazdy linii specjalnej „C2”. Częstotliwość kursów w godzinach przewidywanego największego ruchu pasażerskiego – co 6 minut a w pozostałym czasie co 12 – 18 minut.

Zobacz przebieg trasy linii C2

Odjazdy autobusów linii C2 z przystanków krańcowych:

Odjazdy linii C2 z ul.Sikorskiego:

07:00     07:18     07:36      07:54     08:06     08:18     08:30     08:42      08:54     09:06     09:18    09:30     09:42
09:54     10:06     10:18      10:30     10:36     10:42     10:48     10:54      11:00     11:06     11:12     11:18     11:24
11:30     11:36      11:42      11:48     11:54     12:00     12:06     12:12      12:18     12:24     12:30    12:36     12:42
12:48     12:54     13:00      13:06     13:12     13:18     13:24     13:30      13:36     13:42     13:48    13:54     14:00
14:06     14:12     14:18      14:24     14:30     14:36     14:42     14:48      14:54     15:00     15:06    15:12     15:18
15:24     15:30     15:36      15:42     15:54     16:06     16:18     16:30      16:42     16:54     17:06    17:24     17:42
18:00     

Odjazdy linii C2 z przystanku Czarna Droga - Cmentarz:

07:26     07:44     08:02      08:20     08:38     08:50     09:02     09:14      09:26     09:38     09:50     10:02     10:14
10:26     10:38     10:50      10:56     11:02     11:08     11:14      11:20      11:26     11:32      11:38     11:44     11:50
11:56     12:02     12:08      12:14     12:20     12:26     12:32     12:38      12:44     12:50     12:56     13:02     13:08
13:14     13:20     13:26      13:32     13:38     13:44     13:50     13:56      14:02     14:08     14:14     14:20     14:26
14:32     14:38     14:44      14:50     14:56     15:02     15:08     15:14      15:20     15:26     15:32     15:38     15:44
15:50     15:56     16:02      16:08     16:20     16:32     16:44     16:56      17:08     17:20     17:38     17:56     18:14
18:32

Zobacz pełny rozkład jazdy linii C2 w kursach do Cmentarza w Mościcach (format EXCEL)

Zobacz pełny rozkład jazdy linii C2 w kursach z Mościc do ul.Sikorskiego (format EXCEL)

Linia okolicznościowa (specjalna) „C3” Os.Jasna II – Klikowa Cmentarz.

Dodatkowe autobusy do cmentarza w Klikowej będą kursowały z Os. Jasna II ulicami Wojska Polskiego, Starodąbrowską, Słoneczną, Al.M.B.Fatimskiej Mickiewicza, Al.Solidarności i Klikowską, powrót tą samą trasą. Na trasie przejazdu linii C3 obowiązują wszystkie przystanki za wyjątkiem przystanków Słoneczna - Kościół i Mickiewicza - Teatr. Rozkład jazdy linii C3 przewiduje wykonanie 18 kursów w obydwu kierunkach, od godz. 8:23 z Os. Jasna II do 17:23 z Klikowej, na przystankach będą umieszczone szczegółowe rozkłady jazdy linii C3.

Zobacz przebieg trasy linii C3

Odjazdy autobusów linii C3 z przystanków krańcowych:

Odjazdy linii C3 z Os.Jasna II:

08:23     08:53     09:28      09:53     10:23     10:53     11:28     11:53      12:23     12:53     13:28     13:53     14:23

14:53     15:23     15:53      16:28     16:53       

Odjazdy linii C3 z przystanku Klikowa - Cmentarz:

08:53     09:23     09:53      10:23     10:53     11:23     11:53     12:23      12:53     13:18     13:53     14:23     14:53

15:23     15:53     16:18      16:53     17:23              

Zobacz pełny rozkład jazdy linii C3 w kursach do Cmentarza w Klikowej (format EXCEL)

Zobacz pełny rozkład jazdy linii C3 w kursach na Os.Jasna II (format EXCEL)

Linia okolicznościowa (specjalna) „C4” Al. Jana Pawła II – Krzyska Cmentarz.

Dodatkowy autobus do cmentarza w Krzyżu będzie kursował z Al. Jana Pawła II przez ul. Słoneczną, Al.M.B.Fatimskiej oraz ul. Krzyską, powrót tą samą trasą. Przy dojeździe do cmentarza oraz w trasie powrotnej autobus zatrzymywał się będzie na wszystkich przystankach. Rozkład jazdy linii C4 przewiduje wykonanie 12 kursów w obydwu kierunkach, od 8:40 z Os. Jasna II do 17:07 z Krzyskiej, na przystankach będą umieszczone szczegółowe rozkłady jazdy linii C4.

Zobacz przebieg trasy linii C4

Odjazdy autobusów linii C4 z przystanków krańcowych:

Odjazdy linii C4 z przystanku Al.Jana Pawła II – Os.Westerplatte:

08:40   09:20   10:20   11:00   11:40   12:20   13:00   13:40   14:40   15:20   16:05   16:50

Odjazdy linii C4 z przystanku Krzyska - Cmentarz:

08:57   09:37   10:37   11:17   11:57   12:37   13:17   13:57   14:57   15:37   16:27   17:07

Zobacz pełny rozkład jazdy linii C4 w kursach do Krzyża (format EXCEL)

Zobacz pełny rozkład jazdy linii C4 w kursach z Krzyża na Al.Jana Pawła II (format EXCEL)

 

Linia okolicznościowa (specjalna) „C5” Al.Jana Pawła II – Klikowa Cmentarz.

Dodatkowe autobusy do cmentarza w Klikowej będą kursowały z Al. Jana Pawła II przez ul. Słoneczną, Al.M.B.Fatimskiej, Mickiewicza,  Al.Solidarności i Klikowską, powrót tą samą trasą. Na trasie przejazdu linii C5 obowiązują wszystkie przystanki za wyjątkiem przystanków Słoneczna - Kościół i Mickiewicza - Teatr. Rozkład jazdy linii C5 przewiduje wykonanie 13 kursów w obydwu kierunkach, od 8:38 z Al. Jana Pawła II do 15:38 z Klikowej, na przystankach będą umieszczone szczegółowe rozkłady jazdy linii C5.

Zobacz przebieg trasy linii C5

Odjazdy autobusów linii C5 z przystanków krańcowych:

Odjazdy linii C5 z przystanku Al. Jana Pawła II – Os. Westerplatte:

08:38   09:08   09:38   10:38   11:08   11:38   12:08   12:38   13:08   13:38   14:08   14:38   15:08

Odjazdy linii C5 z przystanku Klikowa - Cmentarz:

09:08   09:38   10:08   11:08   11:38   12:08   12:38   13:08   13:38   14:08   14:38   15:08   15:38

Zobacz pełny rozkład jazdy linii C5 w kursach do Cmentarza w Klikowej (format EXCEL)

Zobacz pełny rozkład jazdy linii C5 z Klikowej na Al.Jana Pawła II (format EXCEL)

 

Pozostałe linie komunikacyjne w dniu 1 listopada 2016 r.

Wszystkie linie będą kursować według rozkładów jazdy na dni świąteczne. Na linii  nr 9 w przewidywanych okresach wzmożonego uchu pasażerskiego zostaną wykonane dodatkowe kursy.

Ze względu na zmianę organizacji ruchu, na liniach 6, 12, 14, 206 i 224 będą zmienione trasy przejazdu:

Linie nr 6 i 206  w kierunku Krzyża będą kursować ulicami Al. Matki Bożej Fatimskiej, Nowodąbrowską i Jaracza pomijając przejazd ulicą Krzyska na odcinku od Al.M.B.Fatimskiej do ul Jaracza, trasy powrotne tych linii bez zmian.

Linia nr „12” w kursach wykonywanych do Mościc autobusy będą kursować przez ul.Norwida i Sienkiewicza z pominięciem ulicy Zacisznej. W kursach z Mościc na ul. Ablewicza trasa linii „12” nie ulega zmianie.

Linia nr „14” z Os.Zbylitowska Góra w kierunku Mościc i Os.Jasna II będzie kursować przez ul.Norwida i Sienkiewicza z pominięciem ulicy Zacisznej. W kierunku z Os.Jasna II na Os.Zbylitowska Góra trasa linii „14” nie będzie ulega zmianie.

Linia nr „224” z Mościc w kierunku Zbylitowskiej Góry i Zgłobic w związku ze zmianą organizacji ruchu, będzie kursować ulicami Sienkiewicza i Zbylitowską z pominięciem przejazdu Zaciszną i Czarna Droga, trasa w kierunku Mościc nie ulega zmianie.

Komentarze...