Prezydent pokazał projekt budżetu Tarnowa
access_time 2016-11-21 08:00:00
Projekt budżetu Tarnowa na przyszły rok zakłada ponad 638 milionów złotych dochodów i ponad 721 milionów złotych wydatków. Deficyt budżetowy miasta w przyszłym roku jest szacowany na ponad 82 miliony złotych, a zadłużenie – na ponad 341 milionów złotych - czytamy w komunikacie magistratu.

W projekcie budżetu Tarnowa na 2017 rok zapisanych jest około 130 inwestycji na ogólną kwotę blisko 143 milionów złotych (to blisko 20 procent wszystkich miejskich przyszłorocznych wydatków).  Projekt przewiduje 50 inwestycji drogowych na kwotę 53 milionów złotych, w tym ponad 33 miliony złotych na inwestycje w drogi główne i ponad 19 milionów złotych na remonty dróg osiedlowych. Projekt przyszłorocznego budżetu miasta zakłada 36 inwestycji w drogi osiedlowe w Tarnowie w 2017 roku.  Te liczby są efektem spotkań prezydenta z mieszkańcami tarnowskich osiedli. 

Prezydent Tarnowa, Roman Ciepiela podkreśla, że nie ma deficytu wydatków bieżących, mają one pokrycie w bieżących wpływach. Deficyt wynika z rozpoczęcia i realizacji inwestycji. Kredyt pokryje tylko i wyłącznie inwestycje, a nie wydatki bieżące.

Prezydent Tarnowa dodaje, że poprosi radnych  o przyjęcie projektu budżetu. - Zrobię to z wielką nadzieją, że ten pakiet inwestycyjny zostanie przyjęty – mówi prezydent i podkreśla, że jest gotów do dyskusji. - Zdaję sobie sprawę, że to będzie dyskusja o wykreślaniu, a nie dopisywaniu kolejnych zadań – mówi Roman Ciepiela.

Największa część dochodów, 30 % (blisko 190 milionów złotych) - będzie pochodzić z subwencji oświatowej, 25 % - z dotacji (blisko 126 milionów złotych), 19 % - z udziałów w podatkach PIT i CIT (123 miliony złotych) oraz z podatków i opłat – 18 % (ponad 117 milionów). Największe wydatki zostaną przeznaczone na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą – 35 % (255 i pół miliona złotych) oraz na ochronę zdrowia i pomoc społeczną – ok. 21 % (ponad 150 milionów złotych). Podobna kwota (ponad 147 milionów złotych) zostanie przeznaczona na transport, łączność i gospodarkę komunalną.

Wśród najważniejszych inwestycji drogowych, dotyczących dróg głównych należy wymienić między innymi przebudowę ulicy Spokojnej, ulicy Elektrycznej i rozbudowę ulicy Lwowskiej oraz remont ulicy Narutowicza i ulicy Romanowicza. Inwestycji drogowych na drogach głównych zaplanowano w projekcie budżetu 10. Zgodnie z projektem wyremontowane mają być też drogi osiedlowe, w tym, między innymi - ulica Siewna, ulica Wiśniowa, ulica Kąpielowa i ulica Sudecka.

Pozostałych, innych niż drogowe inwestycji – sportowych, związanych z edukacją, kulturą, ochroną dziedzictwa narodowego i gospodarką komunalną – jest w projekcie budżetu Tarnowa na 2017 rok około 80. 

Inwestycje sportowe to między innymi budowa Centrum Przygotowań Paraolimpijskich, w tym: przebudowa hali „Jaskółki” (koszt – ponad 9 milionów złotych) i budowa stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Traugutta (koszt – 3 i pół miliona złotych) oraz rozbudowa stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Piłsudskiego (koszt – blisko 5 i pół miliona złotych). Projekt budżetu Tarnowa na 2017 rok przewiduje 23 inwestycje sportowe o łącznej wartości około 9 milionów złotych.

Na 10 inwestycji związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego projekt budżetu przeznacza 14 milionów złotych. To między innymi remont płyty Rynku, stworzenie Parku Doświadczeń, modernizacja Amfiteatru przy ulicy Kopernika i rewitalizacja Parku Strzeleckiego.

Koszty inwestycji w gospodarce komunalnej miasta zostały oszacowane na 13 milionów złotych. Ma ich być 13, a wśród nich – dalsza rewitalizacja Parku Sanguszków, budowa Parku Westerplatte, termomodernizacja miejskich budynków i oświetlenie ulic.

Projekt budżetu przewiduje 14 inwestycji w infrastrukturę związaną z edukacją, o łącznej wartości ponad 10 milionów złotych – w tym między innymi budowę sal sportowych przy Szkole Podstawowej nr 18 i Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 oraz modernizację szkolnej kuchni w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 oraz bieżni przy Zespole Szkół Mechaniczno – Elektrycznych.

Komentarze...