Sesja naukowa w PWSZ -
access_time 2016-12-13 08:00:00
To będzie literackie wydarzenie roku w Tarnowie. W murach PWSZ zagoszczą światowej sławy znawcy twórczości Henryka Sienkiewicza. Sesja naukowa poświęcona Nobliście będzie jednym z ostatnich akcentów kończącego się właśnie Roku Sienkiewicza. Na spotkanie zapraszają Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza Oddział w Tarnowie oraz Zakład Filologii Polskiej PWSZ w Tarnowie. Sesja naukowa pt. „Sienkiewicz w Tarnowie” odbędzie się 16 grudnia 2016 roku w Auli tarnowskiej PWSZ (C 017). Początek o godzinie 11.

W programie wykłady:

  • - „Amerykańska podróż Sienkiewicza” – dr hab. Jolanty Sztachelskiej, prof. Uniwersytetu w Białymstoku;
  • - „Oko i czoło Zagłoby” – prof. dr. hab. Tadeusza Budrewicza z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie;
  • - „Sienkiewicz jakiego nie znamy (uwagi o pisarzu niejednoznacznym)” – prof. dr. hab. Tadeusza Bujnickiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

oraz czytanie Sienkiewicza w wykonaniu studentów PWSZ – aktorów grupy teatralnej „Słowo daje” prowadzonej przez Stanisława Świdra.

Mijający właśnie Rok Sienkiewicza obfitował w wiele wydarzeń organizowanych w całej Polsce i za granicą dla upamiętnienia osoby i twórczości wybitnego polskiego pisarza. - Po wielkiej międzynarodowej konferencji w Kielcach oraz konferencjach w Paryżu, Rzymie i Moskwie jedni z najwybitniejszych sienkiewiczologów, członkowie Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza będą gościć także w Tarnowie - zaznacza dr Małgorzata Sukiennik z Zakładu Filologii Polskiej.

Prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki – wybitny znawca XIX-wiecznej prozy historycznej oraz twórczości Henryka Sienkiewicza. Kieruje projektem badawczym Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej XX wieku w Narodowym Centrum Nauki. Jest autorem kilkuset publikacji naukowych w tym 16 książek i dwóch podręczników dla szkół średnich. Autor m.in. Sienkiewicz i historia (1981), Sienkiewicza powieści z lat dawnych (1996), Szkice wileńskie (2002), W Wielkim Księstwie Litewskim i w Wilnie (2010).

Prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz – wybitny badacz i znawca literatury XIX wieku, w tym poezji pozytywistycznej i twórczości Ignacego Kraszewskiego, a także znawca kultury polskich Kresów. Autor m.in. Kraszewski i świat historii. Studia (2010), Rymowane spory. Asnyk (2015), Wierszobranie (druga połowa XIX wieku) (2016).

Dr hab. Jolanta Sztachelska, prof. Uniwersytetu w Białymstoku – specjalista w zakresie literatury polskiej II połowy XIX i pocz. XX wieku i jej kontekstów światowych, od 20 lat bada twórczość Henryka Sienkiewicza, o którym pisze i mówi z wielką pasją. Uczestniczy w projekcie badawczym Henryk Sienkiewicz w kulturze polskiej XX wieku. Autorka m.in. Czar i zaklęcie Sienkiewicza. Studia i szkice (2003), Beatrycze i inne. Mity kobiet w męskim świecie Sienkiewicza, w: Beatrycze i inne, pod. G. Borkowskiej i L. Wiśniewskiej (2010), Petroniusz patrzy na Afrykę. O „Listach z Afryki” Henryka Sienkiewicza, w: Czyja Afryka? Wokół „W pustyni i w puszczy” Henryka Sienkiewicza, pod red. J. Axera i T. Bujnickiego (2012).

Towarzystwo Literackie im. A. Mickiewicza istnieje już 130 lat – ma swoją długą i bogatą tradycję. Założone zostało we Lwowie w 1886 roku. Tarnowski Oddział jest pierwszym oddziałem założonym poza Lwowem. W całej Polsce działają dziś 33 oddziały. Członkowie Towarzystwa to badacze literatury, nauczyciele-poloniści, bibliotekarze, literaci. Cele Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza zapisane są w statucie i należą do nich: „naukowe badanie dziejów piśmiennictwa polskiego”, „budzenie zamiłowania do literatury polskiej”, „popularyzacja osiągnięć nauki o literaturze” i „troska o program edukacji polonistycznej”.

Komentarze...