Prezydent Ciepiela szuka kompromisu z radnymi PiS w sprawie budżetu miasta
access_time 2016-12-28 07:10:00
Autopoprawkę do projektu budżetu na 2017 rok uwzględniającą część propozycji zgłoszonych przez Komisję Ekonomiczną Rady Miejskiej w Tarnowie przygotował prezydent Roman Ciepiela. – To kompromisowa oferta w interesie miasta i jego mieszkańców. Mam nadzieję, że radni z klubu PiS przychylnie potraktują tę propozycję, tak, byśmy mogli możliwie szybko przystąpić do realizacji wspólnie określonych zadań – podkreśla prezydent.

Projekt budżetu na 2017 rok przygotowany przez prezydenta Romana Ciepielę zakłada realizację 130 inwestycji na kwotę 143 mln zł. Zapisano w nim dochody w wysokości 638 mln zł, wydatki wynoszące 721 mln zł, zaś zakładany deficyt określono na poziomie 82 mln zł. Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie decyzją z 14 grudnia 2016 r. zaopiniowała pozytywnie projekt budżetu.

Radni po analizie przedstawionych przez prezydenta propozycji wnieśli do budżetu szereg poprawek. Komisja Ekonomiczna Rady Miejskiej pozytywnie zaopiniowała blisko 130 z nich na łączną kwotę prawie 23 mln zł. Ich autorami są radni klubu PiS.

Prezydent po szczegółowym rozpatrzeniu wniosków radnych przygotował propozycję uwzględniającą niemal 50 poprawek, które są możliwe do realizacji. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom radnych, prezydent deklaruje rezygnację m.in. z modernizacji stadionu lekkoatletycznego w Mościcach, montażu klimatyzacji w teatrze, remontu kina „Marzenie”, urządzenia na Kantorii centrum rekreacji i wypoczynku, a także ograniczenie wydatków na modernizację hali „Jaskółka”. W miejsce tych inwestycji do projektu budżetu prezydent proponuje wprowadzenie prawie 50 zadań, zgodnie z wnioskami radnych.

Na przeszkodzie uwzględnienia pozostałych poprawek stoją przyczyny obiektywne. Przykładowo, względy formalno – prawne nie pozwalają na obniżenie poziomu rezerwy ogólnej poniżej 0,1% wydatków, ponieważ stanowi to naruszenie zasad finansów publicznych. Miasto musi dysponować środkami na wydatki nieprzewidziane, które mogą pojawić się w ciągu roku. Podobna sytuacja dotyczy proponowanego przez jednego z radnych remontu bieżni na stadionie klubu Tarnovia, który nie należy do miasta. 

Jest to na tyle ważne, że – jak przypomina Sławomir Kolasiński, Skarbnik Miasta - inwestowanie publicznych pieniędzy w cudzy majątek jest niezgodne z prawem. Z kolei np. wnioskowany remont ulicy Jeżynowej – Malinowej – Bukowej – Żurawinowej nie jest możliwy z uwagi na fakt, że nie ma projektu remontu i konieczny jest wcześniejszy wykup prywatnych działek. Konieczność zrównoważonego rozwoju miasta powoduje, że trudno przyjąć do realizacji pomysł budowy kolejnego boiska na os. Jasna, skoro w tym roku oddano na tym osiedlu cały kompleks boisk, a w innych częściach miasta nie ma żadnego tego typu obiektu.

Część proponowanych zadań została natomiast wyceniona zbyt nisko, by możliwa była ich realizacja, a źródeł sfinansowania inwestycji nie wskazano. W niektórych przypadkach, jako źródło finansowania podawano fundusze, które miasto może pozyskać wyłącznie na ściśle określony cel i ich przeznaczenie na inne zadanie nie jest możliwe. Taka sytuacja dotyczy m.in. projektu „Integracja e-usług w informacji przestrzennej”.

Kompromisowa autopoprawka uwzględniająca kilkadziesiąt propozycji zgłoszonych przez radnych zostanie przedstawiona przez prezydenta podczas zaplanowanej na dziś sesji Rady Miejskiej.

Komentarze...