Wójt Skrzyszowa nagrodził młodych ekologów
access_time 2017-01-02 08:00:00
W ramach edukacji ekologicznej we wszystkich gimnazjach w Gminie Skrzyszów odbyły się spotkania Wójta Gminy Skrzyszów – Marcina Kiwiora z uczniami, którzy są szczególnie zaangażowani w inicjatywy ekologiczne.

Były to spotkania podsumowujące działania młodzieży w roku 2016r. Uczniowie poprzez udział w konkursach, wystawach, pokazach i akcjach ekologicznych zgłębiali wiedzę w dziedzinie ekologii jak również przekazywali zdobyte umiejętności dalej, we własnym środowisku.

W każdym z gimnazjum promuje się działania i zachowania proekologiczne przejawiające się poszanowaniem praw przyrody. Edukacja ekologiczna w placówkach oświatowych na terenie gminy jest świadomą i zamierzoną działalnością nauczycieli i dyrekcji szkoły.

Podczas spotkań Wójt Gminy celem podziękowania i zachęty nagrodził młodzież za działania ekologiczne wręczając im parasole i słodycze.

 

Komentarze...