Nowe szkoły zamiast gimnazjów - jest projekt nowej sieci szkół w Tarnowie
access_time 2017-01-25 12:30:00
Projekty uchwał, zmieniających sieć szkół w Tarnowie w związku z reformą edukacji, są gotowe, a w najbliższy czwartek, na sesji 26 stycznia, zajmie się nimi Rada Miejska w Tarnowie.

Prezydent miasta, Roman Ciepiela podkreśla, że projekt zmian został przygotowany we współpracy z radami pedagogicznymi szkół i odpowiada na ich potrzeby, propozycje i oczekiwania. - Prowadząc całą jesień dyskusje - głównie ze środowiskami gimnazjów, bo to one zostały dotknięte zmianami - szukaliśmy takich rozwiązań, które efektywnie wdrożą reformę i zostaną zaakceptowane przez szkoły – mówi prezydent Tarnowa.

Projekty przewidują powstanie 1 września 2017 roku trzech nowych szkół. Plan zmian zakłada przekształcenie Gimnazjum Nr 2 w Szkołę Podstawową Dwujęzyczną Nr 24, Gimnazjum Nr 11 – w XXI Liceum Ogólnokształcące Sportowe, a Gimnazjum Nr 7 – w Szkołę Podstawową Integracyjną Nr 25. - Pierwotnie proponowaliśmy połączenie Gimnazjum Nr 2 ze Szkołą Podstawową Nr 3, ale to spowodowało protesty całej społeczności „trójki” – przypomina prezydent Ciepiela. - W wyniku publicznego dialogu znaleźliśmy inne rozwiązanie - społeczność szkolna Gimnazjum Nr 2 zaproponowała przekształcenie w Szkołę Podstawową Dwujęzyczną.

Mariusz Zając, dyrektor gimnazjalnej „dwójki” podkreśla, że wygaszane będzie Gimnazjum Dwujęzyczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2. - Podjęliśmy starania, żeby kontynuować tę tradycję w Tarnowie. Jeżeli byli chętni do klas dwujęzycznych w Gimnazjum, to mamy nadzieję, że będą chętni również do dwujęzycznych klas siódmych – mówi dyrektor. Według prezydenta Tarnowa, to zmiana w dobrym kierunku. - Gdyby nie to przekształcenie, stracilibyśmy szansę kontynuacji dla dzieci, które podjęły taką edukację. Stąd z wielkim zainteresowaniem i aprobatą przyjąłem propozycję nauczycieli i społeczności Gimnazjum Nr 2 – podkreślał prezydent Tarnowa.

Kolejną nową szkołą ma być XXI Liceum Ogólnokształcące Sportowe, stworzone na bazie Gimnazjum Nr 11. Na włączenie „jedenastki” w struktury Szkoły Podstawowej Nr 18 nie zgodziła się społeczność podstawówki. Rada Pedagogiczna Gimnazjum Nr 11 zaproponowała utworzenie liceum sportowego. Marek Niemczura, dyrektor Gimnazjum Nr 11 ocenił, że jego szkoła ma odpowiednie do tego położenie i infrastrukturę, i dodał, że nowe liceum położy również nacisk na odpowiedni poziom edukacji pozasportowej.

Plany zmian zakładają, że dziesięć samodzielnych szkół podstawowych: SP Nr 2, SP Nr 3, SP Nr 5, SP Nr 8, SP Nr 9, SP Nr 10, SP Integracyjna Nr 11, SP Nr 14, SP Nr 15 i SP Nr 18, z dniem 1 września 2017 roku ma zostać przekształconych w ośmioletnie szkoły podstawowe. Podstawówki, działające obecnie w zespołach szkół, w których są również gimnazja - SP Nr 1 (teraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 wraz z Gimnazjum Nr 1), SP Nr 17 (teraz w ZSO Nr 1, wraz z Gimnazjum Nr 10 i IV Liceum Ogólnokształcącym), SP Nr 20 z Oddziałami Sportowymi (teraz Zespół Szkół Sportowych, wraz z Gimnazjum Nr 9 z Klasami Sportowymi), SP Nr 23 (obecnie ZSO Nr 4, wraz z Gimnazjum Nr 8 i VI Liceum Ogólnokształcącym) mają zostać przekształcone w ośmioletnie szkoły podstawowe, w których struktury mają zostać włączone gimnazja z dotychczasowych zespołów - również 1 września 2017 roku. Zespoły szkół, w których w strukturze z dniem 1 września 2017 będą funkcjonować tylko szkoły podstawowe, przestaną istnieć (ZSO 5, ZSS). Gimnazjum Dwujęzyczne jako jedyne nie zostanie przekształcone w szkołę podstawową, gimnazjum wygaśnie z dniem 31 sierpnia 2019 r. Gimnazjum Dwujęzyczne i II Liceum Ogólnokształcące do dnia 31 sierpnia 2019 będą funkcjonować w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2. Z dniem 1 września 2019 r., będzie funkcjonować tylko II Liceum Ogólnokształcące.

Gimnazja nr 4 i 6, które teraz są samodzielnymi placówkami, mają wejść w struktury szkół podstawowych – odpowiednio - SP Nr 8 i SP Nr 14. Wraz z nowo utworzonymi SP Dwujęzyczną Nr 24 i SP Integracyjną Nr 25 da to 16 ośmioletnich szkół podstawowych. 17 ma być Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia. Planowane XXI Liceum Ogólnokształcące Sportowe ma powstać na bazie Gimnazjum Nr 11, które aktualnie również kształci klasy sportowe.

Licea ogólnokształcące, zarówno działające w zespołach, jak i samodzielne, z dniem 1 września 2019 roku mają się stać liceami czteroletnimi. Zasadnicze szkoły zawodowe od 1 września 2017 roku staną się szkołami branżowymi I stopnia, a technika z dniem 1 września 2019 staną się technikami pięcioletnimi.

Komentarze...