Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie o PWSZ w Tarnowie
access_time 2017-02-06 07:15:00
Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie oceniła poziom kształcenia na kierunku inżynieria materiałowa Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Prezydium PKA stwierdziło, że uczelnia „spełnia wymagania kadrowe, programowe i organizacyjne do prowadzenia na kierunku inżynieria materiałowa studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Pozytywną ocenę Prezydium PKA poprzedziło sporządzenie obszernego i bardzo szczegółowego raportu Zespołu Oceniającego. Do raportu odniosła się uczelnia, a także Zespół Nauk Technicznych.

- Cieszy nie tylko ocena pozytywna, zgodnie z którą poziom prowadzonego przez nas kształcenia spełnia kryteria jakościowe oceny programowej, ale i to, że wszystkie wspomniane kryteria uzyskały ocenę „w pełni” - tłumaczy dr Sebastian Bielecki, dyrektor Instytutu Politechnicznego PWSZ.

Instytut Politechniczny jest jednym z sześciu działających w tarnowskiej PWSZ. Obecnie prowadzi kształcenie na czterech kierunkach studiów (Elektrotechnika, Elektronika i Telekomunikacja, Informatyka, Inżynieria Materiałowa). Na wszystkich z nich od roku akademickiego 2016/17 zajęcia odbywają się zgodnie z wymogami praktycznego profilu studiów.

CZYM JEST POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją, działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia. Podstawowymi celami działań Komisji są dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia a także budowania kultury jakości.

Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz do zwiększenia konkurencyjności polskich uczelni jako instytucji europejskich.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A