Miasto pyta mieszkańców jak poprawić "reklamową" estetykę Tarnowa
access_time 2017-02-22 07:25:00
Szerokie konsultacje społeczne w sprawie zasad umieszczenia reklam w mieście rozpoczyna Urząd Miasta Tarnowa. – Chcemy najpierw poznać opinię mieszkańców, by na tej podstawie przygotować szczegółowe rozwiązania, pozwalające skutecznie dbać o estetykę miasta – podkreśla Piotr Augustyński, zastępca prezydenta ds. rozwoju gospodarczego.

Konsultacje prowadzone będą w formie ilustrowanej zdjęciami ankiety, która składa się z 19 pytań zamkniętych. Pytania dotyczą m.in. reklam umieszczanych w pasie zieleni, lawet reklamowych, reklam na chodnikach i na autobusach MPK. Respondenci mając do dyspozycji konkretne przykłady, podzielą się swoją opinią na temat stanu aktualnego i potencjalnych nowych rozwiązań.

Ankieta będzie dostępna w Internecie i wypełniana on-line. Osoby posiadające Tarnowską Kartę Miejską będą mogły wypełnić ankietę za pomocą narzędzia wykorzystanego podczas głosowania na projekty w Budżecie Obywatelskim. Ci, którzy nie posiadają Tarnowskiej Karty Miejskiej, także będą mogli wziąć udział w konsultacjach. Wystarczy, że na specjalnie utworzony adres email dostępny na oficjalnej stronie miasta www.tarnow.pl wyślą swoje zgłoszenie. W odpowiedzi otrzymają wiadomość zwrotną z linkiem do ankiety. – Zależy nam na jak najliczniejszym udziale mieszkańców w badaniu ankietowym, ponieważ chcemy, by projektowane rozwiązania legislacyjne w możliwie pełny sposób odpowiadały na potrzeby mieszkańców – zaznacza zastępca prezydenta.

Ankieta jest już dostępna i można ją wypełniać do końca marca. Niezależnie od tego, że informacja o ankiecie będzie dostępna na stronie www.tarnow.pl, zaproszenia do jej wypełniania trafią także do takich środowisk jak: przedsiębiorcy, agencje reklamowe, szkoły, instytucje kultury, środowiska senioralne, rady osiedli, stowarzyszenia, przedsiębiorcy.

Termin konsultacji nie jest przypadkowy. We wrześniu 2015 roku w życie weszła ustawa o ochronie krajobrazu dająca gminom możliwość wprowadzenia zasad porządkujących kwestie związane z umieszczaniem reklam w przestrzeni miejskiej. W ślad za tym Rada Miejska w Tarnowie przyjęła uchwałę dającą zielone światło dla przygotowania projektu szczegółowych rozwiązań w tej sprawie.

W efekcie Referat Krajobrazu Miasta dokonał szczegółowej inwentaryzacji reklam i szyldów reklamowych znajdujących się w Tarnowie zarówno pod kątem ilościowym jak i jakościowym. Z opracowania wynika m.in., że skala problemu jest ogromna. W Tarnowie znajduje się około 30 tysięcy reklam. Niemal 1200 reklam ulokowano w ścisłym centrum miasta, a około dwa tysiące szyldów ustawiono z kolei przy głównych drogach wjazdowych do miasta. Na niektórych ulicach reklamy ustawiane są niemal co kilka metrów.

– Zdecydowana większość z nich nie spełnia żadnych standardów proponowanych przez miasto, a liczne są także przypadki zagrożenia bezpieczeństwa ruchu poprzez niewłaściwe ustawiania konstrukcji reklamowych – zaznacza Jacek Adamczyk z Referatu Krajobrazu Miasta.

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że problem będzie się jeszcze pogłębiał, ponieważ reklam z roku na rok przybywa. Tymczasem dzisiaj miasto nie ma instrumentów, które pozwoliłyby skutecznie dbać o estetykę miasta. - Zarządzenie prezydenta Tarnowa z 2005 roku  reguluje jedynie zasady umieszczania reklam na terenie gminnym. Nie obejmuje posesji prywatnych z uwagi na brak podstaw prawnych – tłumaczy Jacek Adamczyk.

Komentarze...