Przez zabawę do bezpieczeństwa
access_time 2017-02-25 07:45:00
W dniach od 31 styczeń do 1 lutego w ramach programu „PRZEZ ZABAWĘ DO BEZPIECZEŃSTWA" na obiekcie toru kartingowego Speed Race Tarnów odbyły się pogadanki, szkolenia, prelekcje i pokazy dla dzieci i młodzieży stawiających pierwsze kroki w sportach motorowych.

Uczestnikami były dzieci z Ośrodków Opiekuńczo-Wychowawczych, Specjalistycznych Placówek Wsparcia Dziennego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, rodzin wielodzietnych oraz młodzież niepełnosprawna ruchowo, słuchowo i o lekkim upośledzeniu umysłowym. Głównym celem zadania była aktywizacja sportowa i integracja dzieci i młodzieży z różnych grup społecznych oraz promocja sportu kartingowego i bezpieczeństwa ruchu drogowego w sposób aktywny. Jak podkreśla Pan Rafał Kiwior - Prezes Zarządu TTSK K-TEAM Tarnów: „sport kartingowy doskonale rozwija charakter i podnosi samoocenę. Osoby uczestniczące w jazdach szkoleniowych stają się bardziej odważne, zdyscyplinowane i samodzielne oraz uwrażliwiają się na potrzeby innych.” 

Zrealizowane zadanie nie tylko nauczyło uczestników właściwego zachowania się, ale przede wszystkim wykształciło postawy, które sprawią, że z małych adeptów kierownicy, piechurów i pasażerów wyrosną odpowiedzialni rowerzyści i motorowerzyści, a później świadomi kierowcy. Udział w przedsięwzięciu wzięli także policjanci tarnowskiej drogówki, którzy przeprowadzili z dziećmi szkolenie z bezpiecznego poruszania się po drogach.

Komentarze...