Są pieniądze na rozwój wolontariatu w Małopolsce
access_time 2017-03-11 07:30:00
100 tysięcy złotych – tyle przeznaczył zarząd województwa małopolskiego na promocję, popularyzację i rozwój wolontariatu w Małopolsce w 2017 roku. Ruszył właśnie otwarty konkurs ofert na realizację tych zadań. Termin składania ofert mija 30 marca.

Adresatem konkursu są organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach konkursu zlecane będą w szczególności zadania polegające na:

  • popularyzacji idei wolontariatu;
  • zrealizowaniu kampanii społecznej promującej wolontariat;
  • stworzeniu warunków sprzyjających zaangażowaniu się mieszkańców Małopolski w wolontariat;
  • profesjonalizacji działań wolontariuszy w organizacjach pozarządowych (rozwój wolontariatu kompetencji);
  • promocji wolontariatu pracowniczego.

Źródło: malopolska.pl

Komentarze...