Segregacja odpadów w Małopolsce - nowoczesna i ekologiczna
access_time 2017-03-21 14:45:00
Aż 86,6 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Małopolska przeznaczy na nowoczesne punkty selektywnego zbierania i przetwarzania odpadów, budowę lub modernizację instalacji do odzysku i recyklingu śmieci oraz usuwanie rakotwórczego azbestu i wyrobów go zawierających.

27 marca ruszy nabór wniosków, w którym przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia będą mogły uzyskać wsparcie na rozwijanie systemu gospodarki odpadami. Jest o co się starać, do podziału pomiędzy przyszłych beneficjentów samorząd województwa małopolskiego przeznaczył aż 86, 6 mln zł. Choć rozstrzygnięcie konkursu poznamy dopiero w październiku tego roku, wnioski o dofinansowanie należy złożyć nie później niż 5 maja.

Po pierwsze ekologia

W ramach konkursu powstaną nowoczesne punkty zbierania i przetwarzania odpadów ze specjalistycznymi frakcjami selekcji, np. frakcją odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych i budowlanych. W ocenie projektów premiowane będą także te, które zakładają utworzenie punktów napraw oraz punktów przyjmowania rzeczy używanych, które mogłyby zostać wykorzystane przez innych mieszkańców danej gminy. Dodatkowe punkty będzie można uzyskać również za prowadzenie działań promocyjnych i edukacyjnych zwiększających świadomość ekologiczną wśród młodszych i starszych Małopolan. Fundusze unijne pozwolą także na budowę lub modernizację instalacji do odzysku i recyklingu śmieci, przyczynią się także do usuwania z terenów Małopolski rakotwórczego azbestu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających niebezpieczne grupy minerałów.

Wysokość wsparcia

Maksymalnie beneficjanci będą mogli uzyskać wsparcie w wysokości 85% kosztów projektu, z zastrzeżeniem inwestycji, generujacych dochód po ich ukończeniu. Co ważne, nowopowstałe lub zmodernizowane Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) nie mogą obsługiwać więcej niż 20 tys. mieszkańców oraz kosztować powyżej 2 mln zł. W przypadku pozostałych projektów dofinansowanie mogą otrzymać kompleksowe inwestycje, których wartość będzie mniejsza niż 8 mln zł.

Szczegółowe informacje nt. konkursu oraz dokumenty aplikacyjne odnaleźć można na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego.

Źródło: Biuro Prasowe UMWM

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A