Najlepsi informatycy ponownie w Tarnowie
access_time 2017-03-21 06:40:00
W dniach 23-26 marca w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie odbędzie się Finał XII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Informatycznej Młodzieży OHP.

Głównym organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Informatycznej Młodzieży OHP jest Komenda Główna OHP, Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie przy współpracy z Zespołem Szkół Niepublicznych w Tarnowie.

Jednym z priorytetów w ramach zadań realizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy,
w zakresie edukacji i wychowania młodzieży jest podnoszenie poziomu wiedzy informatycznej oraz stosowanie nowoczesnych technologii w otaczającej nas rzeczywistości.

Celem konkursu jest rozwój aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej, motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności. Konkurs daje możliwość wyłaniania talentów i wspierania uczniów zdolnych w zakresie informatyki komputerowej oraz promowania ich osiągnięć.

Do finału zakwalifikowało się ok. 40 uczestników odbywających naukę w strukturach Ochotniczych Hufców Pracy w całej Polsce.

W trakcie Konkursu, będą odbywały się zajęcia integracyjne dla uczestników: wyjście do kina, pokaz magii, konkurs strzelecki, zwiedzanie Zakładów Mechanicznych, zajęcia komputerowe, zajęcia sportowe- turniej tenisa stołowego, turniej bilardu, turniej gry w darta, występ Bractwa Rycerskiego, warsztaty plastyczne, pokazy fryzjerskie.

Patronat Honorowy nad Konkursem objęli: Minister Rodziny,  Pracy i Polityki Społecznej, Wojewoda Małopolski, Marszałek Województwa Małopolskiego, Starosta Tarnowski, Prezydent Miasta Tarnowa, Instytut Informatyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, PTI, ECDL.

Komentarze...