Jak się uczyć to tylko z pasją
access_time 2017-03-29 06:55:00
Innowacyjne zajęcia pozalekcyjne, nieszablonowe pomoce naukowe, wspólne projekty badawcze, wirtualne wykłady oraz ćwiczenia laboratoryjne prowadzone przez nauczycieli akademickich – to tylko niektóre z zajęć w jakich będą mogli wziąć udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w ramach kolejnej edycji Małopolskiej Chmury Edukacyjnej. Samorząd województwa małopolskiego przeznaczył na ten cel 8,7 mln zł.

Już 31 marca ruszy nabór wniosków w  do konkursu Małopolska Chmura Edukacyjna w ramach którego małopolskie szkoły ponadgimnazjalne uzyskać mogą wsparcie finansowe na organizację innowacyjnych zajęć edukacyjnych, które prowadzone będą przez cały rok szkolny 2017/2018. Choć rozstrzygnięcie konkursu poznamy dopiero w październiku, dokumenty aplikacyjne składać można najpóźniej do 26 lipca. Jest o co się starać, do podziału pomiędzy szkoły z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zarezerwowano prawie 8,7 mln zł.

Dzięki Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej uczniowie liceów, techników i szkół zawodowych za pośrednictwem najlepszych uczelni wyższych z regionu będą mieli szansę rozwinąć swoje talenty oraz pogłębić wiedzę o wiadomości wykraczające poza program szkoły średniej. Założeniem MChE jest także zainteresowanie młodzieży kierunkami studiów zgodnymi z inteligentną specjalizacją naszego regionu oraz nauka umiejętności, które przydadzą się im w przyszłości na rynku pracy. Właśnie dlatego zajęcia zorganizowane w ramach projektu poprowadzą nauczyciele akademiccy i koncentrować się one będą wokół takich obszarów tematycznych jak biologia, chemia, fizyka, informatyka, przedsiębiorczość, umiejętności uczenia się oraz podnoszenia kompetencji społecznych. Dzięki Małopolskiej Chmurze Edukacyjnej uczniowie podszlifują także znajomość języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego, a szkoły uzupełnią swój asortyment o pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć. Na spotkania z biologią przydatne mogą być np. mikroskopy świetlne, które mają specjalny układ optyczny pozwalający na silne powiększanie obrazu. Uczniów z pewnością zainteresują też multimetry cyfrowe z opcją pomiaru oporu elektrycznego, automatyczne stacje meteorologiczne posiadające funkcję transmisji danych pomiarowych czy przybory niezbędne do przeprowadzania skomplikowanych doświadczeń chemicznych.

Maksymalnie szkoły będą mogły uzyskać wsparcie w wysokości 95% kosztów zaplanowanych zajęć. Pozostałe 5% będą musiały dołożyć z własnego budżetu.  

Szczegółowe informacje nt. konkursu oraz dokumenty aplikacyjne odnaleźć można na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego.

Źródło: Biuro Prasowe UMWM

Komentarze...