Naukowa konferencja medyczna o stanach nagłych na IV Dąbrowskich Spotkaniach Klinicznych
access_time 2017-04-15 07:24:00
Stany nagłe w codziennej pracy lekarzy praktyków – pod takim hasłem odbyły się już czwarte Dąbrowskie Spotkania Kliniczne. Piąte – licząc od międzynarodowej konferencji naukowej (poświęconej interdyscyplinarnemu podejściu do rehabilitacji dzieci i młodzieży) podczas której rodak z Powiśla, pracujący niegdyś w dąbrowskim szpitalu, a dziś kierownik kliniki ortopedii szpitala MSW, prof. Ireneusz Kotela zapowiedział organizację cyklicznych spotkań o takim charakterze w Dąbrowie.

Drugie, których organizatorem jest „Fundacja Troska i Wiedza Powiśla Dąbrowskiego”. Pierwsze zaś i innowacyjne – jeżeli chodzi o dosłowne połączenie wiedzy i doświadczenia wybitnych polskich klinicystów (naukowy aspekt konferencji) z praktyką – i zaangażowaniem w niesienie pomocy – przedstawicieli ratownictwa medycznego.
Coroczne Dąbrowskie Spotkania kliniczne gromadzą coraz większą ilość wszystkich chętnych, chcących skorzystać z cennych uwag i  doświadczeń, zarówno lekarzy praktyków i klinicystów, jak i pielęgniarek i ratowników medycznych. W tym roku, zarówno w pierwszym jak i w drugim dniu uczestniczyło po około 280 osób.
Czwarte Dąbrowskie Spotkania Kliniczne trwały bowiem, pierwszy raz, przez dwa dni. Pierwszego dnia (7 kwietnia) dąbrowscy ratownicy medyczni i Policja uczyli procedur postępowania w zakresie udzielania pierwszej pomocy i zachowania w sytuacji stanu nagłego pogorszenia zdrowia w przestrzeni publicznej. W drugim dniu (8 kwietnia) odbyła się konferencja naukowa poświęcona leczeniu stanów nagłych w anestezjologii oraz intensywnej terapii, kardiologii, endokrynologii, chirurgii, urologii, neurologii, medycynie ratunkowej oraz onkologii (przy stosowaniu chemioterapii).

Komentarze...