1956 rok. Wspólna przeszłość i wspólna pamięć
access_time 2017-04-21 15:30:00
W weekend w Tarnowie będą miały miejsce uroczystości z okazji 60 rocznicy Rewolucji i Walki o Wolność na Węgrzech.

Polska odgrywa ważną rolę w roku jubileuszowym jako kraj głęboko zaangażowany w rewolucję węgierską jak i z powodu wciąż żywych kontaktów między oboma krajami. Na szczególną uwagę zasługuje miasto Tarnów, które pełni znaczącą rolę nie tylko jako miejsce narodzin generała ojczulka Bema, ale dzięki wyrazom solidarności z rewolucją węgierską, pielęgnacji węgierskiej kultury, historii i tradycji w ciągu ostatnich sześciu dekad. 

W Tarnowie już w pierwszych dniach rewolucji obywatele miasta połączyli swe siły aby pomóc ludziom walczącym w Budapeszcie. Norbert Lippóczy, kupiec  węgierskich win, który odnalazł drugą ojczyznę w Tarnowie i założył Towarzystwo Przyjaciół Węgier, przez lata kultywował przesłanie rewolucji węgierskiej oraz wartości węgierskiej kultury w mieście. Praca ta jest kontynuowana nieprzerwane od 60 lat przez Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier  co jest zjawiskiem bez precedensu. Dziesiątki imprez organizowanych przez Towarzystwo  świadczą o żywej pamięci rewolucji węgierskiej, o kulcie gen. Józefa Bema, o rozpowszechnianiu kultury węgierskiej. W różnych częściach miasta znajdują się tablice pamiątkowe, pomniki, drewniane kopijniki zachowując pamięć o węgierskiej przeszłości, wspólnych bohaterach i wartościach.

  • Wydarzenia 22-23. kwietnia

22 kwietnia
Konferencja „Hołd bohaterom”
Miejsce: Ratusz
Prowadzący: Małgorzata Malec - wiceprezes Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier
program:
Roman Ciepiela, Prezydent Miasta Tarnowa 
„Tarnów, miasto przyjaźni węgiersko-polskiej”
Dr hab. Adrienne Körmendy, konsul generalny Republiki Węgierskiej w Krakowie
„Więzi węgiersko-polskie w perspektywie historycznej”
Andrzej Szpunar, dyrektor Muzeum Okręgowego w Tarnowie
„Rok 1956 w Tarnowie”
Wiesława Kozaka-Jaworska, prezes TTPW
„60 lat Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier”

Wernisaż wystawy 1956 Budapeszt Tarnów
Przerwa na kawę

Tamás Barta, Veszprém
„Protesty kobiet w 1956 r na Węgrzech”
Dr. Géza Cséby  historyk literatury, tłumacz literatury
„Rok 1956 w literaturze polskiej”

Wydarzenia towarzyszące:
godz. 17.00
Plac Sandora Petőfi’ego: 
Posadzenie dębu pamięci oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci założycieli Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier

godz.19.00
Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Ratusz  
Koncert galowy pt. Czar Węgierski
Edina Szirtes Mókus i jej kwartet smyczkowy oraz Balázs Cserta, artysta muzyki ludowej
Edina Szirtes Mókus kompozytor-artysta skrzypek- śpiewaczka  jest wielobarwną postacią muzyki światowej na Węgrzech. W jej fantastycznych interpretacjach mieszają się elementy muzyki ludowej, francuskiego chansonu, ale i muzyki orientalnej lub współczesnej. Jej Ars poetyką  jest dotyk duszy ludzkiej na wsparciu tradycji największych kompozytorów węgierskich, czyli Bartóka i Kodálya.

23 kwietnia Dzień Pamięci Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier
godz. 14.00,   Siedziba Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier
Przedstawienie nowej strony internetowej: 
- informacje w dwóch językach polskim i węgierskim (historia TTPW, informacje archiwalne itp.)
- przedstawienie ludzi i ich wspomnień - wywiady z nimi:
         - Pani Wiesława Kozaka-Jaworska, prezes TTPW
         - Pani Veronika Tímár,  Komitat Veszprémski, Węgry
         - Pani Györgyné Somogyi i Pan Imre Hirsch, Kiskőrös, Węgry
Na zakończenie spotkania złożenie wieńców na grobowcu Norberta Lippóczy’ego

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w konferencji do dn. 14 kwietnia 2017 r, pod adresem:
Wiesława Kozaka-Jaworska prezes: Email:ttpw@vp.pl. 
Program wspierany przez węgierski Komitet Pamięci powołany dla uczczenia 60 rocznicy Rewolucji i Walki o Wolność 1956 r. na Węgrzech.

Komentarze...