Zgłoszenia do budżetu obywatelskiego tylko do piątku
access_time 2017-04-25 06:44:00
Do 28 kwietnia, czyli do piątku, potrwają dyżury urzędników, którzy – w razie potrzeby – pomagają autorom zadań, zgłaszanych do szóstej edycji Budżetu Obywatelskiego. Urzędnicy udzielają informacji, dotyczących między innymi możliwości realizacji, lokalizacji lub kosztów projektów. Termin zgłaszania projektów również upływa w przyszły piątek - przypominają urzędnicy magistratu.

Projekty do Budżetu Obywatelskiego 2018 – wyłącznie na formularzu, zamieszczonym poniżej -  można składać osobiście w siedzibach Urzędu Miasta Tarnowa: przy ulicy Nowej 4 i przy ulicy Mickiewicza 2 lub wysłać pocztą. Konieczne jest zebranie co najmniej stu podpisów mieszkańców, popierających projekt. Projekty mogą zgłaszać mieszkańcy Tarnowa, którzy w dniu zgłoszenia projektu są ujęci w stałym rejestrze wyborców Gminy Miasta Tarnów. W Budżecie Obywatelskim 2018 tarnowianie będą mieć do dyspozycji dwa miliony złotych.

Weryfikacja i opiniowanie propozycji mieszkańców potrwają do 31 maja. 2 czerwca ogłoszona zostanie lista tych zadań, które przejdą do głosowania. Autorzy projektów będą mieli czas na ich promowanie od 2 do 18 czerwca, głosowanie ruszy 19 czerwca i potrwa do 28 czerwca. Ogłoszenie listy projektów, wybranych przez mieszkańców do realizacji, nastąpi 30 czerwca.

Komentarze...