35 tys. uczniów z Małopolski podniesie swoje kompetencje dzięki RPO
access_time 2017-04-25 16:45:00
Blisko 35 tys. uczniów skorzysta z dofinansowania, pochodzącego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Do ponad 340 szkół i placówek oświaty w Małopolsce trafi aż 101 mln zł. A wszystko za sprawą rozstrzygniętego konkursu, który miał jeden ważny cel: wyrównanie szans młodzieży w całym regionie. Wsparciem zostaną objęci uczniowie, również dzieci z niepełnosprawnościami oraz nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Konkurs spotkał się z ogromnym zainteresowaniem. Wnioski złożyły przede wszystkim gminy i powiaty ubiegające się o wsparcie dla uczniów i nauczycieli ze szkół znajdujących się na ich terenie. Zarząd Województwa Małopolskiego zdecydował o dofinansowaniu aż 86 projektów. Dofinansowanie trafi do każdego powiatu naszego regionu.

Podczas dodatkowych zajęć uczniowie będą uczyli się przede wszystkim matematyki, informatyki, przedmiotów przyrodniczych oraz będą poszerzać zainteresowania techniczne. Dodatkowe zajęcia pomogą im poprawić umiejętności logicznego myślenia, pracy zespołowej, zapamiętywania wiedzy i jej twórczego wykorzystania, a także rozwijać kreatywność i innowacyjność. Wszystko po to, by w przyszłości te umiejętności zaowocowały konkurencyjnością na rynku pracy, zwłaszcza przy poszukiwaniu zatrudnienia w zawodach obecnie najbardziej rozchwytywanych: programisty, analityka, finansisty czy lekarza.

W ramach konkursu do wybranych placówek trafi również nowoczesny sprzęt informatyczno-komunikacyjny. Ponadto prawie 14 tys. uczniów i nauczycieli skorzysta ze szkoleń i kursów z zakresu kompetencji cyfrowych, dzięki którym uzyska wiedzę na temat wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Dofinansowanie projektów obejmie również stypendia dla dzieci i młodzieży. Ten rodzaj pomocy skierowany jest do uczniów ze słabszymi wynikami edukacyjnymi i pomoże im wyrównać dysproporcje.

Dzięki dofinansowanym z RPO projektom małopolscy uczniowie podniosą swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności niezbędne do odnalezienia się na współczesnym rynku pracy, zwłaszcza w zawodach najbardziej pożądanych. 

Lista projektów, które otrzymały dofinansowanie dostępna jest tutaj.

Źródło: Biuro Prawowe UMWM

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A