Dr Krzysztof Kleszcz z Nagrodą Rektora PWSZ dla Młodego Naukowca
access_time 2017-05-23 06:00:00
Jest młody, zdolny i przekonuje, że w Tarnowie również da się „robić naukę”. I to taką przez duże „N”. Dr Krzysztof Kleszcz z Zakładu Chemii Instytutu Matematyczno-Przyrodniczego PWSZ w Tarnowie został tegorocznym laureatem Nagrody Rektora PWSZ dla Młodego Naukowca. Na co dzień zajmuje się chemią analityczną wykorzystując w swojej pracy badawczej m.in. supernowoczesny spektrometr atomowy, który uczelnia zakupiła w ubiegłym roku. Prestiżową nagrodę odebrał podczas uroczystego posiedzenia Senatu Uczelni, który był kulminacyjnym punktem tegorocznych obchodów Święta Uczelni.

- Bardzo się cieszę z tej nagrody, bo jest ona sporym wyróżnieniem. Tym większym, że jesteśmy przecież jednostką dydaktyczną, a nie badawczą, a to oznacza spore obciążenie związane właśnie z obowiązkami dydaktycznymi – mówi dr Krzysztof Kleszcz.

Obecnie w pracy badawczej skupił się na ocenie zawartości metali ciężkich w próbkach środowiskowych, m.in. w żywności. - To są rzeczy, które powinny znajdować się w obszarze zainteresowań każdego człowieka. Wszyscy bowiem się odżywiamy, ważne więc byśmy robili to świadomie – dodaje.

Nagrodę Rektora PWSZ dr Krzysztof Kleszcz odebrał podczas uroczystego posiedzenia Senatu z okazji 19. rocznicy powstanie tarnowskiej uczelni. Zgodnie z akademicką tradycją wygłosił także okolicznościowy wykład - "Paradoks Fermiego - czy jesteśmy sami we Wszechświecie?". Niezwykle ciekawe wystąpienie dotyczyło naukowych rozważań na temat możliwości istnienia życia pozaziemskiego.

Biogram Laureata Nagrody Rektora dla Młodego Naukowca w 2017 roku

Dr Krzysztof Kleszcz - od września 2015 r. starszy wykładowca w Zakładzie Chemii PWSZ.

  • Rok 2002 - absolwent Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie – Mościcach (klasa o profilu „analiza chemiczna”)
  • Styczeń 2006 – uzyskanie tytułu licencjata chemii w PWSZ w Tarnowie
  • Czerwiec 2008 – tytuł magistra chemii uzyskany na Wydziale Chemii UJ
  • W październiku 2008 rozpoczął pracę na etacie asystenta w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie, jednocześnie rozpoczynając studia doktoranckie w Instytucie Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie.
  • Praca doktorska dotyczyła badania skażeń radioaktywnych środowiska i metod chemicznych stosowanych w rozdzielaniu śladowych ilości substancji. W październiku 2012 obronił z wyróżnieniem pracę doktorską i uzyskał tytuł doktora nauk chemicznych.
  • Sierpień 2013-Lipiec 2015: Staż podoktorski na Uniwersytecie Technicznym w Monachium (praca w grupie zajmującej się neutronową analizą aktywacyjną)
  • Współautor kilkunastu artykułów w międzynarodowych czasopismach naukowych. Prezentował wyniki swoich badań na międzynarodowych konferencjach dotyczących radiochemii, chemii jądrowej oraz skażeń promieniotwórczych. W latach 2011-2013 kierownik grantu badawczego Narodowego Centrum Nauki.
  • Obecne zainteresowania naukowe to analiza śladowa i spektrometria atomowa w zastosowaniu do badań środowiskowych.
Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A