Jednogłośne absolutorium dla burmistrza Wojnicza
access_time 2017-06-05 06:16:00
Tym razem radni byli jednomyślni i wszyscy zagłosowali za udzieleniem absolutorium burmistrzowi Wojnicza Tadeuszowi Bąkowi.

Burmistrz każdego roku przedstawia raport z wykonania budżetu, który jest podstawą do uzyskania absolutorium udzielanego przez Radę Miejską. Zanim uchwała została podjęta poprzedziły ją standardowe procedury. Sprawozdanie budżetowe zostało przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej, która jest instytucją kontrolującą finanse samorządów, i która zaopiniowała pozytywnie wykonanie budżetu gminy Wojnicz w roku 2016. Z raportem zapoznała się także Komisja Rewizyjna, która złożyła do Rady wniosek w sprawie udzielenia absolutorium.

A co wynika ze sprawozdania przedstawionego przez burmistrza? Budżet po stronie dochodów został wykonany w 102,91%, po stronie wydatków w 91,13%. Dodatnia różnica pomiędzy osiągniętymi dochodami a zrealizowanymi wydatkami spowodowała, że rok 2016 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 2 650 494,51 zł.

- Absolutorium udzielone mi przez Radę to nasz wspólny sukces wszystkich zaangażowanych w pracę samorządu. Chciałbym bardzo podziękować wszystkim Radnym i pracownikom Urzędu Miejskiego. Cieszy mnie, że decyzja Rady w sprawie absolutorium była jednogłośna. Jak widać wspólnie, w zgodzie, można dużo osiągnąć i liczę, że nasza współpraca dalej będzie przebiegała tak wzorowo. Chodzi nam przecież o to samo – o dobro naszej gminy, o to by mieszkający tu ludzie żyli wygodnie i mogli być dumni ze swojego pochodzenia  – mówił po sesji Tadeusz Bąk.

Komentarze...