Są konkretne pieniądze na wsparcie kultury w Małopolsce
access_time 2017-06-05 08:00:00
Modernizacja sali kinowej w Centrum Sztuki Moście, poszerzenie oferty Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema czy utworzenie multimedialnej trasy turystycznej w podziemiach ratusza w Olkuszu – to tylko niektóre z projektów, które otrzymały wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w ramach rozstrzygniętego właśnie konkursu nastawionego na rozwój instytucji kultury. Na realizację 39 zadań przeznaczono ponad 43,5 mln zł.

O dofinansowanie w konkursie, którego celem było wzbogacenie oferty kulturalnej i zapewnienie powszechnego dostępu do zasobów kultury, mogły ubiegać się m.in. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz związki wyznaniowe.

Kultura jest istotnym elementem życia społecznego, dlatego niezwykle cieszy nas fakt, że dzięki środkom unijnym wiele instytucji zostanie nie tylko zmodernizowanych, ale też będą mogły zaoferować nowe atrakcje, z których skorzystają zarówno mieszkańcy Małopolski, jak i turyści, którzy coraz chętniej odwiedzają nasz region – mówi Leszek Zegzda – odpowiedzialny w zarządzie województwa za sprawy kultury.

Przyznane dotacje pozwolą m.in. zmodernizować i wyposażyć w nowe technologie domy kultury, biblioteki, kina, muzea czy teatry w naszym województwie. Wśród najważniejszych projektów, które otrzymały wsparcie można wymienić: modernizację technologii sceny Opery Krakowskiej, prace budowlane, digitalizację i zakup nowoczesnych technologii w Klasztorze Franciszkanów w Krakowie czy modernizację sali widowiskowej w Centrum Sztuki Mościce. Każdej z tych instytucji przyznano po 2 mln zł dofinansowania.

Źródło: Biuro Prasowe UMWM

Komentarze...