Do jutra można głosować na Budżet Obywatelski
access_time 2017-06-27 08:50:00
W tegorocznej, szóstej edycji Budżetu Obywatelskiego, tarnowianie będą wybierać spośród 17 propozycji. Glosowanie trwa do środy 28 czerwca do godziny 24:00.

Lista projektów.

01
Lokalne Centrum Aktywności Ekologicznej – Ostoja Przyrody Dzielnicy Chyszów

Celem projektu jest utworzenie ekologicznej przestrzeni integracji dla mieszkańców dzielnicy Chyszów, Tarnowa i społeczności szkolnej.

Zadanie ma na celu promocję walorów przyrodniczych lasku chyszowskiego, który stanowił kiedyś strefę ochronną wokół zakładów przemysłowych, a nadal stanowi ważny rezerwat zieleni miejskiej oraz ostoję przyrody.

Teren zostanie wykorzystany do celów turystyki indywidualnej i rodzinnej, pieszej, w procesie dydaktycznym w szkołach, aktywności fizycznej pod chmurką. Projekt przyczyni się do zwiększenia świadomości realnych problemów dotyczących środowiska naturalnego, utrwaleniu postaw ekologicznych w społeczeństwie oraz propagowaniu alternatywnych metod spędzania wolnego czasu na łonie przyrody. Tarnowianie to ludzie aktywni w plenerze, między innymi chętniej korzystają ze ścieżki rowerowej sąsiadującej z laskiem chyszowskim. Zielona sala gimnastyczna i zamontowanie urządzenia w Lokalnym Centrum Aktywności Ekologicznej pozwolą zadbać o tężyznę fizyczną na łonie przyrody a ,,siłownia pod chmurką’’ zachęci wielu mieszkańców do skorzystania z tej formy treningu, rodzinnego wypoczynku, a na pewno to wygodne rozwiązanie zachęci zwolenników ,,czterech ścian’’ by zażyć trochę ruchu wspólnie z rodziną i przyjaciółmi.

Koszt projektu: 500.000 zł

02
Remonty chodników i nawierzchni ulicy na Osiedlu Nr 2 „Strusina” zakresie infrastrukturalnych inwestycji ogólnomiejskich

Realizacja projektu posiada charakter ogólnomiejskich zadań z zakresu infrastruktury drogowej i obejmuje:

1. Remont południowego chodnika przy ul. Mościckiego od końca budynku 54 do drogi bocznej /vis a vis ul. Wilsona/ - powierzchnia ok. 188m², koszt 35.000 zł,

2. Remont południowego chodnika przy ul. Mościckiego od ul. Wiejskiej do ul. Chyszowskiej –powierzchnia ok.490 m², koszt 90.000 zł,

3. Remont północnego chodnika przy ul. Mościckiego od ul. Rolniczej do stacji paliw „Vivaldi” –powierzchnia ok. 1060 m², koszt 180.000 zł,

4. Remont wschodniego chodnika przy ul. Reymonta od południowej ściany szczytowej bloku 29 do ul. Kościuszki -80 m², koszt 15.000 zł,

5. Remont wschodniego chodnika przy ul. Reymonta od ul. Kościuszki do ul. Głowackiego – powierzchnia ok.170 m², koszt 30.000 zł,

6. Remont nawierzchni ulicy bocznej od ul. Mościckiego /vis a vis ul. Wilsona/ -koszt 60.000 zł.

Koszt projektu: 410.000 zł

03
Remont ul. Konnej – etap II

W roku 2016 przeprowadzony został remont jednej części ul. Konnej. Wnioskowany projekt przewiduje przeprowadzenie remontu na pozostałej części ul. Konnej. Głównym argumentem przemawiającym za przeprowadzeniem remontu jest fakt, iż w 2016 r. został dokończony remont budynku komunalnego przy ul. Konnej. Efektem jest zasiedlenie obiektu co przekłada się na zwielokrotnione użycie samochodów. Przeprowadzenie w/w remontu podniesie poziom bezpieczeństwa i komfort użytkowania tej ulicy przez mieszkańców dzielnicy

Koszt projektu: 160.000 zł

04
ZIELONY PROJEKT – Warsztaty kulinarno-edukacyjne w szkole

W ramach projektu ,, Zielony Projekt’’ proponuje się zorganizowanie cyklu warsztatów edukacji żywieniowej, aby skutecznie walczyć z nieprawidłowymi nawykami żywieniowymi dzieci. Czego dotyczyłyby warsztaty? Tematyka zajęć szczególnie skupiająca się na zaletach wynikających ze zmniejszenia spożycia cukrów prostych, a także produktów pochodzenia zwierzęcego i sztucznie wzbogaconych. Zajęcia obejmowałyby interaktywne pogadanki, wykłady dotyczące zasad prawidłowego żywienia, wspólne przygotowywanie posiłków ze świeżych owoców i warzyw, prezentację zawodu dietetyka, kucharza, gry i zabawy edukacyjne oraz konkurs wieńczący program, którego nagrodą byłby udział w profesjonalnie zorganizowanych warsztatach kulinarnych i prowadzonych przez znaną osobę zajmującą się tą tematyką. Projekt skierowany dla uczniów klas VI – VII, gimnazjum i ich nauczycieli, zorganizowany tak by odpowiadał programom nauczania w szkołach oraz stanowił wartościowe i ciekawie prowadzone lekcje. Niestety dzieci w tym wieku mają dość mocno utrwalone nawyki żywieniowe i sięgają po produkty, które są łatwo i szybko dostępne, a nie koniecznie zdrowe, często w szkole nie jedzą zupełnie nic, co w konsekwencji prowadzi do wielu problemów zdrowotnych, dlatego musimy zwrócić szczególną uwagę na zmianę tych złych nawyków. Szczególnie niepokojąca jest dynamika przyrostu masy ciała polskich dzieci, która jest najwyższa w Europie. To wszystko przez to, że młodzież je za dużo cukrów prostych, które znajdują się w słodyczach, sokach, napojach i przetworzonych produktach zbożowych. W diecie brakuje natomiast odpowiedniej ilości błonnika pokarmowego, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych i witamin. Projekt jest zgodny z Strategią Miasta Tarnowa poprzez zwrócenie uwagi na potrzebę dbania o podnoszenie stanu zdrowotnego mieszkańców Tarnowa oraz skutecznego zapobiegania chorobom, ma na celu uświadomienie młodym mieszkańcom miasta jak dbaniem o dietę i dobre nawyki żywieniowe mają wpływ na własny stan zdrowia i komfort życia.

Koszt projektu: 300.000 zł

05
Tarnowskie Centrum Sportów Elektronicznych

W dobie cyfryzacji oraz ogólnego postępu technologicznego na świecie powstała nowa dziedzina sportów – sporty elektroniczne. Codziennie w esporcie rywalizują miliony graczy w turniejach. W Polsce na ten moment wiele szkół oferuje kształcenie w tym kierunku, a z roku na rok tych szkół będzie jeszcze więcej.

Esport to forma rywalizacji, w której zamiast piłek i bramek wykorzystuje się gry esportowe, łącze internetowe oraz komputery. Są to gry z dziedziny gier esportowych takie jak Counter –Strike : Global Offensive, League of Legends czy Overwatch – gry drużynowe, gdzie drużyna składa się z 5 – ciu zawodników, bądź 6 – ciu ( Overwatch ). W grach drużynowych najważniejsze są komunikacja, strategia oraz zgranie drużyny. Prawdziwego zgrania nie da się wypracować przez internet tak jak komunikacji czy obmyślić strategię, kontakt fizyczny jest wymagany, aby młodzi ludzie mogli się rozwijać i osiągać lepsze wyniki. Do tego młodzież, aby przestała spędzać martwe godziny przed komputerem musi zostać nauczona jak w efektywny i zdrowy sposób się rozwijać wykorzystując do tego gry esportowe i odpowiedni program szkoleniowy. Stąd projekt Tarnowskiego Centrum Sportów Elektronicznych, miejsca gdzie gracze będą mogli się spotkać, razem trenować, doświadczać razem emocji związanych ze wspólnymi zwycięstwami i porażkami, budować zgranie w zespole czy się kształcić we współpracy z trenerami esportowymi i psychologami esportowymi.

Koszt projektu: 298.832 zł

06
Plaża miejska nad Wątokiem przy ul. Południowej

Plaża miejska jest projektem ponadlokalnym skierowanym dla tarnowian z wszystkich grup wiekowych, głównie z dzielnicy Grabówka i Gumniska. Projekt zakłada urządzenie malowniczej trasy nad potokiem Wątok jako plaży miejskiej z piaszczystymi łachami, stałymi leżakami, sztucznymi palmami z ławkami, kurtyną wodną połączonymi promenadą i ścieżką wyłożoną drewnem a także zejściem do samego potoku i brodzikiem dla najmłodszych. Poza nimi znajdować się mają słoneczne bulwary porośnięte trawą. W projekcie zaproponowano towarzyszącą infrastrukturę w postaci przebieralni, szafek na rzeczy jak również przeszklonej wiaty dającej osłonę przed wiatrem i zimnem w słoneczne lecz wietrzne i chłodniejsze dni. Dostęp do plaży w ciągu 10 – ciominutowego spaceru umożliwiają dla 10000 mieszkańców z Grabówki ul. Burtnicza, Południowa i Mała, z Zabłocia ul. Łyczków a z Gumnisk wybudowanym tego roku przejściem kolejowym ul. Głęboka i Podmiejska stwarzając zupełnie nowe połączenie północnych i południowych osiedli Tarnowa z parkiem Sanguszków, Górą Św. Marcina i bulwarami nad Wątokiem.

Koszt projektu: 498.307 zł

07
Adaptacja nieużytkowanego kortu do tenisa ziemnego na os.Legionów na „Plenerową siłownię dla mieszkańców- dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów”

Projekt przewiduje urządzenie ‘’Siłowni plenerowej’’ na terenie nie użytkowanego kortu do tenisa ziemnego w centrum osiedla i w pobliżu zespołu szkół. Adaptacja powinna obejmować odpowiednie dostosowanie nawierzchni terenu oraz wyposażenie w bezpieczny profesjonalny sprzęt sportowy i rekreacyjny.

Urządzenia rekreacyjno – siłowe powinny dawać możliwość ćwiczenia mieszkańcom bez względu na stopień sprawności fizycznej i wiek. Na terenie siłowni powinny być zlokalizowane ławeczki do wypoczynku oraz kosze na śmieci. Nieograniczona i nieodpłatna dostępność siłowni korzystnie wpłynie na sprawność fizyczną i kondycję zdrowotną mieszkańców miasta. Dodatkowym atutem projektu jest to, że jest on dostępny dla wszystkich chętnych 12 miesięcy w roku.

Budowa tej siłowni wzbogaci nasze miasto w nowej jakości przestrzeń rekreacyjną i sportową.

Koszt projektu: 190.000 zł

08
ZIELONE BOISKA NA OS. LEGIONÓW – Modernizacja infrastruktury miejskiej

Projekt Zielone Boiska na Os. Legionów składać się będzie z dwóch boisk z nawierzchnią sztuczną trawy o wym. 40m x 20m każde. Takie rozwiązanie pozwoliłoby równolegle organizować zajęcia sportowe/ mecze piłkarskie dla większej ilości zainteresowanych. Zastosowanie technologii z trawą sztuczną pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo uprawiania sportu w szczególności wśród młodych mieszkańców naszego miasta.

Koszt projektu: 450.000 zł

09
STREFA REKREACJI „TERLIKÓWKA”

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Wschodniej i Zgody. Wielofunkcyjne boisko sportowe do piłki siatkowej, piłki koszykowej oraz piłki nożnej/ wraz z wyposażeniem/, o nawierzchni bezpiecznej – poliuretanowej na osiedlu Gumniska – Zabłocie, oraz plac zabaw o nawierzchni ELTAN PLAY /piaskowe place zabaw/.

Ogrodzenie boiska i placu zabaw. Miejsca parkingowe ok. 10 stanowisk, stojaki na rowery 5 szt., 2 toalety.

Obiekt ten umożliwi organizowanie imprez, turniejów, pikników oraz spotkań o charakterze sportowym, rekreacyjnym oraz integracyjnym mieszkańcom Tarnowa. Powstanie klubu sportowego na osiedlu.

Koszt projektu: 400.000 zł

10
KONTYNUACJA BUDOWY PARKU WESTERPLATTE

Park Westerplatte, który wraz z istniejącą Aleją Dębów Katyńskich jest znaczącym elementem polityki historycznej miasta Tarnowa jednak nigdy nie został zrealizowany. Pierwsze plany budowy powstały już w roku 2001, jednak dopiero dzięki budżetowi obywatelskiemu na 2017 r. projekt będzie częściowo wykonany.

Teren ten będzie miejscem rodzinnych spotkań dla wszystkich pokoleń mieszkańców Tarnowa i okolic. Dzięki infrastrukturze towarzyszącej zostaną zrealizowane: alejki spacerowe, oświetlenie, ławeczki – pozwalające na chwilę odpoczynku i zadumy, platforma widokowa, z której będzie możliwość podziwiania panoramy miasta i szczytów gór, a odnowione oczko wodne pozwoli na uatrakcyjnienie terenu, i możliwość obserwacji ptaków oraz drobnych zwierząt.

Najważniejszym aspektem budowy Parku Westerplatte będzie dosadzenie nowych drzew i i krzewów, które będą ,,Zielonymi Płucami’’ Tarnowa.

W związku z czym zachęcamy do głosowania na projekt ,,KONTYNUACJI BUDOWY PARKU WESTERPLATTE’’, którego realizacja nastąpi w 2018 r.

Koszt projektu: 400.000 zł

11
INWESTYCJE INFRASTRUKTURALNE NA OS. ZIELONYM

Projekt obejmuje zadania:

Budowa placu zabaw koszt 130.000 PLN
Przebudowa parkingu między blokami 26 a 15
koszt 190.000 PLN
Remont i wymiana chodnika wzdłuż jezdni asfaltowej obok bloku os. Zielone 5 i 6 - koszt 60.000 PLN
Remont jezdni asfaltowej (nakładka) od Al. Jana Pawła II do kończ parkingu łącznie z zatoką 120.000 PLN

Koszt projektu: 500.000 zł

12
Modernizacja boisk sportowych wraz z przystosowaniem terenu podstrefę rekreacyjną i budową placu zabaw na osiedlu Westerplatte za Przedszkolem nr 24 w Tarnowie

Nowe boiska i plac zabaw na Westerplatte!

Nowoczesne, wielofunkcyjne boiska ze sztuczną nawierzchnią i placem zabaw na osiedlu Westerplatte?

Teraz to możliwe!

Chcesz, by zamiast starych, popękanych, nie remontowanych od kilkunastu lat boisk asfaltowych za przedszkolem nr 24 powstał nowoczesny kompleks, na którym zagrasz w nogę, kosza czy siatkówkę, a Twoje dziecko skorzysta z bezpiecznego placu zabaw ? To zagłosuj już dziś na powyższy projekt!

W ramach projektu powstanie :

dwa wielofunkcyjne, nowoczesne boiska ze sztuczną nawierzchnią ( poliuretanową ) przystosowane do gier zespołowych ( piłka nożna, koszykówka, siatkówka i wiele innych ) wraz z niezbędnym wyposażeniem ( bramki, słupki, kosze, trybuny ).
bezpieczny i nowoczesny plac zabaw dla dzieci, - ogrodzenie terenu,
elementy małej architektury ( ławki, kosze na śmieci itp.).

ZADBAJMY O SERCE OSIEDLA WESTERPLATTE, ZAGŁOSUJ NA ROZWÓJ OSIEDLA!

Koszt projektu: 500.000 zł

13
Prowadzenie Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej

Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej przez ostatnie lata stały się poważnym podmiotem działającym na rzecz aktywizacji tarnowskich seniorów. Dziś cztery Centra skupiają na różnorodnych zajęciach około pół tysiąca seniorów – co ważne, nasze listy członków są aktualizowane co roku, nie mamy zatem w spisie tak zwanych ,,martwych dusz’’! W 2017 roku planowanych jest ponad 1300 godzin zajęć m.in. warsztaty komputerowe, artystyczne, nauka języka angielskiego zajęcia mające na celu poprawę sprawności fizycznej m.in. pilates, aerobik, Zumba.

Działamy na rzecz osób powyżej 55 roku życia, tak by jak najdłużej utrzymać ich w znakomitej kondycji psycho–fizycznej. Przełamujemy bariery, wyciągamy ludzi z domu i serwujemy im ofertę, która bez dotacji z Budżetu Obywatelskiego nie byłaby możliwa. Chcemy działać dalej, by rozwijać się i jeszcze skuteczniej zachęcać seniorów do działania.

W 2018 roku, prócz utrzymania czterech fizycznych Międzyosiedlowych Centrów Aktywności Senioralnej ( MCAS ), chcemy uruchomić jedno Mobilne Centrum Aktywności Senioralnej ( MCAS ), które będą oferować atrakcyjne zajęcia dla osób starszych i ich rodzin wspierając aktywizację senioralną, a także międzypokoleniową i rodzinną w przestrzeni miejskiej.

Jesień życia nie musi oznaczać zbliżającego się końca, a czasu w którym osoby starsze rozpoczynają nową przygodę życia i znajdą klucz do radości życia ! Zadbaj o siebie – wesprzyj MCAS. Zadbaj o swoich starszych rodziców – wesprzyj MCAS.

Więcej na www.centrasenioralne.pl

Koszt projektu: 400.000 zł

14
Fontanna dla Parku Sanguszków!

Po dwóch etapach rewitalizacji Parku Sanguszków w ramach Budżetu Obywatelskiego przyszedł czas na nową fontannę! Starsi mieszkańcy pamiętają dobre czasy parku i działającą fontannę. Nieco młodsi chętnie taką tu zobaczą. Chcemy, aby to miejsce przyciągało swoim blaskiem nie tylko mieszkańców, ale także turystów. Park na nowo ożywa, jest coraz piękniej i przede wszystkim bezpiecznie. Stwórzmy razem przepiękną wizytówkę naszego miasta !

Koszt projektu: 400.000 zł

15
REWITALIZACJA TERENÓW PRZY ZBIEGU ULIC PUŁASKIEGO I GŁOWACKIEGO

Teren po byłym boisku sportowo rekreacyjnym, które jest nieużytkowane od kilku lat. W obrębie ulic Pułaskiego i Głowackiego brakuje miejsc parkingowych oraz terenów zielonych zagospodarowanych na potrzeby okolicznych blokowisk. Nowo powstały parking znajdować się będzie w strefie płatnego parkowania. Przewiduje się 30 miejsc parkingowych w tym 2 dla osób niepełnosprawnych. Po planowanej rewitalizacji terenu powstanie także plac zabaw dla dzieci oraz skwer dla osób starszych. Zagospodarowany teren jest w bliskiej lokalizacji od centrum miasta oraz dworców kolejowego i autobusowego. Dodatkowo nowy wygląd terenów zielonych uatrakcyjni dzielnicę wzdłuż ulicy Pułaskiego.

Koszt projektu: 400.000 zł

16
CENTRUM ROZWOJU RODZINY

Celem projektu jest wspieranie rodziców z Tarnowa na ich drodze rodzicielstwa, propagowanie idei wychowania w duchu bliskości i świadomego rodzicielstwa, integracja rodziców wraz z ofertą ciekawych zajęć, warsztatów i szkoleń.

Rodziny w Tarnowie otrzymają wszechstronne wsparcie w trzech głównych obszarach :

1: Strefa dla przyszłych i młodych rodziców :

Porady położnicze oraz laktacyjne, wsparcie psychologiczne, ćwiczenia dla kobiet w ciąży i po porodzie pod opieką trenera personalnego, fizjoterapia, warsztaty noszenia w chuście, zajęcia wspomagające rozwój niemowląt.

2: Strefa rodziców i dzieci :

Konsultacje i warsztaty ze specjalistami takimi jak psycholog, pedagog, dietetyk, fizjoterapeuta, trener, coach, protetyk słuchu, doula, logopeda, zajęcia kreatywne i artystyczne wspomagające rozwój dzieci, dostęp do sensorycznej sali zabaw dla dzieci.

3: Rozwój i edukacja dorosłych :

Organizacja projektów edukacyjnych dla rodziców, dziadków, edukatorów, kadry medycznej pracującej z dziećmi i rodzicami, warsztaty komunikacji i rozwoju osobistego, kursy pierwszej pomocy.

Aktywizacja zawodowa rodziców po urlopach rodzicielskich i wychowawczych, poprzez wsparcie doradcy zawodowego oraz dostęp do biura coworkinkowego przy jednoczesnym zapewnieniu opieki dla dzieci w sali zabaw.

Koszt projektu: 400.000 zł

17
RANY BOSKIE, POLSKA!

Projekt nawiązuje i wpisuje się w treść uchwały Rady Miejskiej w Tarnowie z 28 stycznia 2017 r. o ustanowieniu dnia 30 października świętem Tarnowa. Opowiada o uczestnikach wplecionych w zdarzenia czasu przeszłego, dokonanego, którzy:

na co dzień żyli i mieszkali w Tarnowie;
własną wyobraźnią, determinacją i uporem doprowadzili do ziszczenia idei powstania niepodległego państwa polskiego;
własną zasługą dotarli na szczyt wiedzy, zarządzenia, władzy, polityki, tworzenia;
mieli niebagatelny wpływ na rozwój miasta, regionu, państwa i Europy.

Koszt projektu: 150.000 zł

Źródło: www.bo.tarnow.pl

Komentarze...