Środwiskowy dom pomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
access_time 2017-06-30 06:21:00
Pacjenci z zaburzeniami psychicznymi znajdą opiekę w Środowiskowym Domu Samopomocy. Dom będzie miał około 20 miejsc i będzie to pierwsza taka placówka w Tarnowie - informuje tarnowski magistrat.

Dom poprowadzi organizacja pozarządowa, wyłoniona w konkursie. Zwycięzca konkursu znajdzie lokal, przeprowadzi remont, jeżeli będzie taka potrzeba i stworzy pacjentom odpowiednie warunki. Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej przekazało miastu na ten cel dotację w wysokości 190 tysięcy złotych.

- Teraz pacjenci z zaburzeniami psychicznymi z Tarnowa są kierowani do Dąbrowy Tarnowskiej i Lisiej Góry. Utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy pozwoli im na przebywanie blisko rodzin – podkreśla Dorota Krakowska, zastępca prezydenta Tarnowa do spraw polityki społecznej.

Osób, potrzebujących tego typu wsparcia jest teraz w Tarnowie około 30. W Tarnowie powstanie Środowiskowy Dom Samopomocy typu „A”, czyli przeznaczony dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychotycznymi. Do jego zadań należy między innymi zapewnienie opieki zdrowotnej i opiekuńczej osobom, które z powodu wieku, choroby czy niepełnosprawności wymagają pomocy innych, w tym - stworzenie odpowiednich warunków do wielogodzinnego przebywania w placówce, zapewnienie wyżywienia, umożliwienie psychoterapii indywidualnej lub grupowej, w zależności od potrzeb podopiecznych.

Środowiskowy Dom Samopomocy ma też zapewnić rehabilitację społeczną, czyli między innymi trening samoobsługi i zaradności życiowej oraz przygotowanie do podjęcia pracy na otwartym i chronionym rynku pracy oraz pomoc w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia.

Komentarze...
testststs 10,2,9,1,A