Park Sanguszków jeszcze nas zachwyci
access_time 2017-07-11 06:17:00
Jak informuje magistrat, trwają prace remontowo - projektowe w Parku Sanguszków, a w najbliższych dniach ogłoszony zostanie przetarg na rozbudowę Strefy Aktywności Tarnowian w Mościcach. To jedno z sześciu zadań, wybranych przez tarnowian w ubiegłorocznej, piątej edycji Budżetu Obywatelskiego. Zakończenie realizacji wszystkich projektów planowane jest na koniec roku.

Prawdopodobnie jeszcze latem zakończą się prace remontowe na ulicach i miejscach postojowych na Osiedlu Strusina.Koszt remontu to około 178 tysięcy złotych. Łączna wartość inwestycji na Osiedlu Strusina, wybranych w głosowaniu przez mieszkańców, wynosi 262 tysiące złotych. Oprócz remontów łączników obejmują one również modernizację boiska sportowego i budowę alejki na placu zabaw przy ulicy Pułaskiego. Alejka jest już gotowa,  projekt modernizacji boiska powstaje.

Trwają również prace przy projektowaniu alejek w Parku Sanguszków, czyli przy wykonaniu zadania „Park Sanguszków – jeszcze piękniej!”. Projekt alejek musi uzyskać akceptację konserwatora zabytków. Wyremontowane zostały parkowe rzeźby, rozstrzygnięty został przetarg na przeprowadzenie pielęgnacji drzew. W ramach projektu w Parku Sanguszków powstanie też nowy kwiatowy gazon.

Kolejne zadanie, które jest realizowane, to kontynuacja pierwszego etapu budowy parku Westerplatte. Projekt alejek jest gotowy, trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na ich wykonanie.

Zaktualizowany został też projekt przebudowy drugiego piętra centrum rehabilitacji dla dzieci przy ulicy Zbylitowskiej 9 a, w najbliższych dniach zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie prac.

W ubiegłorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy wybrali sześć projektów - pięć o charakterze inwestycyjnym i jeden projekt społeczny, czyli Międzyosiedlowe Centra Aktywności Senioralnej 2017. Projekt dotyczący prowadzenia Centrów jest realizowany przez cały rok. Wartość wszystkich projektów Budżetu Obywatelskiego 2017 wynosi ponad 2 miliony złotych.

Fot.Andrzej Otrębski/wikipedia

Komentarze...