Rynek w Zakliczynie z szansą na rewitalizację
access_time 2017-07-25 07:00:00
Zakliczyn uzyskał prawomocne pozwolenie za rewitalizację Rynku. Miasto ubiega się o ponad 7 milionów dofinansowania na ten cel.

Wspomniana kwota stanowi blisko 75 procent ogólnej wartości planowanego zadania. Samorząd Gminy Zakliczyn spełnił wszystkie warunki, aby pieniądze na odnowę Rynku pozyskać w ramach Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pn. „Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich”. RPO pozwala na pozyskanie dotacji w wysokości 75 proc. ogólnej wartości projektu, tj. w naszym przypadku kwota 7,3 mln zł. Łączny koszt rewitalizacji wynosi ponad 9,8 mln zł. Termin rozstrzygnięcia konkursu upływa w listopadzie bieżącego roku.

- Planujemy także wystąpić o refundację części własnego wkładu do Ministerstwa Rozwoju - podkreśla zastępca burmistrza Dawid Drukała. - Po uzyskaniu tych dotacji będziemy mogli ogłosić przetarg i przystąpić do pierwszy prac, które przebiegać będą etapowo.

- Rynek po rewitalizacji ma uzyskać nową jakość w odbiorze zarówno dla mieszkańców jak i tych, którzy odwiedzą Zakliczyn po raz pierwszy. Będzie to nowe oblicze Zakliczyna – handlowej stolicy Pogórza – zapewnia burmistrz Dawid Chrobak. - Będzie więcej wolnej przestrzeni, dzięki czemu przybędzie m.in. miejsc parkingowych i miejsca do handlu, którego brak widać zwłaszcza w dni targowe. Będzie też specjalnie przygotowane miejsce dla dorożek. Istotne, że udało się zachować przejazd przez środek Rynku oraz przystanek autobusowy.

Trzeba zaznaczyć, że starania o pozyskanie dofinansowania z zewnątrz nie są łatwe i proste. Trzeba spełnić wiele surowych kryteriów, by projekt mógł uzyskać wysoką ilość punktów. Projekt rewitalizacji Rynku przeszedł szereg konsultacji i negocjacji na różnych szczeblach, m. in. z mieszkańcami miasta i konserwatorem zabytków. Nie ma co ukrywać, że w skali całego województwa środków nie ma za wiele. W konkursie na rewitalizację zostało złożonych blisko 200 projektów wartych ponad 600 milionów złotych (508% alokacji przewidzianej w ramach tego konkursu). Natomiast w naszym województwie przeznaczonych do rozdysponowania na to działanie jest zaledwie 118 milionów złotych. Pozostaje tylko czekać na pozytywny finał tych poczynań i otrzymanie odpowiedniej dotacji na realizację tego ambitnego przedsięwzięcia.

Komentarze...