Szczepionki dla najmłodszych
access_time 2017-07-31 08:00:00
Blisko 600 szczepionek przeciw pneumokokom dla najmłodszych tarnowian zostanie zakupionych i podanych jeszcze w tym roku. Program, na realizację którego przeznaczono niemal 170 tys. zł zostanie sfinansowany ze środków pochodzących z budżetu Województwa Małopolskiego oraz z Gminy Miasta Tarnowa. Z programu mogą skorzystać dzieci zameldowane w Tarnowie, które urodziły się w latach 2014 – 2016 i nie uczęszczają do żłobka.

W ramach programu w zależności od zastosowanego schematu dawkowania leku i wieku dziecka można je bezpłatnie zaszczepić jedną lub dwiema dawkami szczepionki. Szczepione mogą być maluchy, które nigdy nie były objęte szczepieniami przeciwko pneumokokom oraz te, które są w trakcie realizacji cyklu szczepień, ale nie otrzymały jeszcze wszystkich wymaganych dawek szczepionki.

W latach 2014-2016 szczepieniami przeciwko pneumokokom objęto ponad 1200 dzieci, a łączna liczba podanych szczepionek wyniosła niemal 1400 dawek.

Dzieci, które są pod opieką placówek sprawujących opiekę całodobową oraz te uczęszczające do żłobków, także zostaną objęte programem bezpłatnych szczepień przeciw pneumokokom. Wykonawcą będzie jednak koordynator wojewódzki programu, czyli Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie, a szczepienia będą przeprowadzone w żłobkach.

Przypomnijmy, że pneumokoki to bakterie należące do najczęstszych przyczyn poważnych zakażeń bakteryjnych u dzieci. Przeciw pneumokokom można zaszczepić już niemowlęta od drugiego miesiąca życia. Od 2017 roku szczepienie przeciwko pneumokokom jest obowiązkowe i finansowane z budżetu Ministerstwa Zdrowia, dotyczy to jednak tylko dzieci urodzonych od 1 stycznia 2017. Starsze maluchy mogą korzystać z miejskich programów.

Przychodnie wykonujące szczepienia zostały wybrane w trybie konkursu ofert. Wyłoniono osiem placówek, które będą realizować szczepienia:

1.            Miejska Przychodnia Lekarska Nr I Sp. z o.o., ul. Chemiczna 12 w Tarnowie,

2.            Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o. ul. Kwiatkowskiego 15 w Tarnowie,

3.            Miejska Przychodnia Lekarska Nr II NZOZ Sp. z o.o., ul. Mościckiego 14 w Tarnowie,

4.            Miejska Przychodnia Lekarska Nr III NZOZ Sp. z o.o., ul. Wałowa 22 w Tarnowie,

5.            Miejska Przychodnia Lekarska Nr IV NZOZ Sp. z o.o., ul. XXV lecia 3a w Tarnowie,

6.            NZOZ Miejska Przychodnia Lekarska Nr 5 Sp. z o.o., ul. Długa 18 w Tarnowie,

7.            nMedica S.C. Jolanta Nachel, Krzysztof Nachel, ul. Parkowa 2 w Tarnowie,

8.            Centrum Medyczne KOL – MED. SPZOZ, Plac Dworcowy 6 w Tarnowie,

 

Źródło: www.tarnow.pl

Komentarze...