Więcej bezpłatnych porad prawnych
access_time 2017-08-01 07:15:00
912 nieodpłatnych porad prawnych udzielili mieszkańcom w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku adwokaci i radcowie prawni. To o blisko 200 więcej niż w tym samym czasie rok temu. - Widzimy potrzebę takiej pomocy i już od września tego roku będziemy organizować darmowe porady prawne w jeszcze szerszym zakresie – zapowiada Robert Rogala, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Tarnowa.

Po nieodpłatną poradę prawną można się zgłaszać w siedzibie Urzędu Miasta Tarnowa przy ulicy Nowej 4, w Pałacu Młodzieży i w siedzibach Rad Osiedli Mościce, Westerplatte i Krzyż. Z pomocy prawników mogą korzystać osoby, posiadające Kartę Dużej Rodziny, kombatanci, weterani i poszkodowani lub zagrożeni katastrofą naturalną, klęską żywiołową albo awarią techniczną. Bezpłatna pomoc prawna obejmuje też kobiety w ciąży, w zakresie związanym z ciążą i urodzeniem dziecka, osoby, które korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej oraz wszystkich którzy ukończyli 65 lub nie ukończyli 26 lat. Uprawnieni mogą uzyskać porady w zakresie między innymi prawa pracy, prawa cywilnego, rodzinnego, karnego i administracyjnego oraz ubezpieczeń społecznych. Można również uzyskać wskazówki, związane z przygotowaniem do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

W minionym półroczu odwiedzający Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, prowadzone przez radców i adwokatów, najczęściej prosili o porady z zakresu prawa cywilnego. Takich pytań było 111. 69 dotyczyło spraw spadkowych, 20 – alimentów i po dwie – prawa podatkowego oraz przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej. 230 osób skorzystało z prawa do bezpłatnej pomocy prawnej na podstawie dokumentu tożsamości, stwierdzającego tożsamość i ukończenie 65 lat, 40 nie ukończyło 26 lat, a kolejnych 21 legitymowało się Kartą Dużej Rodziny. Czas poświęcony przez prawników na udzielenie odpowiedzi w 150 sprawach wynosił od 15 minut do pół godziny, w stu – od pół godziny do godziny, a tylko w 15 – poniżej kwadransa. O bezpłatną pomoc prawną prosiło 119 kobiet i 69 mężczyzn. W ciągu całego ubiegłego roku prawnicy udzielili 1481 nieodpłatnych porad prawnych.

Z początkiem września w Tarnowie w osiedlowych punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe rozpocznie się udzielanie porad finansowanych z budżetu miasta dla wszystkich mieszkańców Tarnowa. Prezydent Miasta Tarnowa zaprasza chętnych do udziału w konkursie na realizację tego zadania. Oferty można składać do 3 sierpnia za pośrednictwem poczty lub osobiście w Urzędzie Miasta Tarnowa.

Adresy i harmonogram pracy Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.

Komentarze...