Tarnów skorzysta z norweskich wzorów by poprawić jakość powietrza
access_time 2017-08-25 06:19:00
Koncepcję realizacji Tarnowskiego Klastra Energii przygotowują dla miasta: Fundacja Poszanowania Energii wspólnie z norweską firmą Norsk Energi. – Główne cele tego przedsięwzięcia to poprawa jakości powietrza, zmniejszenie wydatków z budżetu miasta na utylizację odpadów i wykorzystanie powstających w mieście odpadów do produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Dzięki temu docelowo na lokalnym rynku zostanie dziesięć milionów złotych – podkreśla Roman Ciepiela, Prezydent Tarnowa.

Projekt Wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych poprzez koncepcję miejskiego klastra energetycznego ma charakter pilotażowy i jest finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Opracowane przez ekspertów rozwiązania, bazujące na doświadczeniach Tarnowa, mogą być wykorzystane w trakcie prac legislacyjnych dotyczących m.in. zagadnienia budowania klastrów energii w Polsce. 

– Podobnej idei jeszcze w naszym kraju nie zrealizowano, ale to nie jest eksperyment, ponieważ takie rozwiązania funkcjonują już w innych krajach. Technologicznie to nie jest nowość, natomiast nowe będą rozwiązania organizacyjno-prawne – mówi Andrzej Wiszniewski, ekspert Fundacji Poszanowania Energii.

Fundamentalną ideą Tarnowskiego Klastra Energii (TKE) jest stworzenie lokalnego systemu, pozwalającego przetwarzać powstające w mieście niezagospodarowane w recyklingu odpady na energię elektryczną i cieplną, która byłaby wykorzystywane zarówno w budynkach użyteczności publicznej, jak i przez odbiorców indywidualnych.

Dzisiaj odpady te są odbierane przez podmioty zewnętrzne i zagospodarowywane poza Tarnowem. Miasto nie tylko traci cenny surowiec energetyczny, ale także płaci wysokie opłaty za jego utylizację, wynoszące około 5,5 mln zł rocznie oraz ponosi koszty  zakupu węgla sięgające rocznie kwoty 5 mln zł.

Założeniem realizowanego projektu jest, by odpady zostały przetworzone w instalacji termicznego przekształcania odpadów zlokalizowanej na terenie miasta, a wytworzone ciepło i energia elektryczna były zużywane przez budynki użyteczności publicznej Gminy Miasta Tarnowa. Nadwyżki wytworzonej energii odbierze miejska sieć ciepłownicza i system elektroenergetyczny.

Klaster pozwoli zatem na częściowe uniezależnienie się od zewnętrznych dostaw surowców kopalnych i będzie ważnym narzędziem, decydującym o poprawie jakości powietrza w mieście. – W Norwegii sześćdziesiąt pięć procent energii cieplnej pochodzi odpadów – podkreśla Jon Tveiten z Norsk Energi, zaznaczając, że Tarnów do wprowadzenia podobnego systemu jest bardzo dobrze przygotowany.

Istotnym elementem powodzenia projektu jest współpraca partnerów działających wspólnie w ramach klastra energii. Porozumienie w sprawie utworzenia Tarnowskiego Klastra Energii podpisali już w kwietniu: Gmina Miasta Tarnowa, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Tarnowie oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tarnowie.

Efekty pilotażowego projektu w postaci modelu funkcjonowania miejskiego klastra energetycznego na przykładzie miasta Tarnowa poznamy w IV kwartale br. wtedy też planowana jest rejestracja klastra energii w Ministerstwie Energii.

Komentarze...