Niemal 70 nauczycieli bez pracy
access_time 2017-08-28 06:33:00
Od września w tarnowskich szkołach nie będzie pracy dla 69 nauczycieli, którzy dotychczas byli w nich zatrudnieni – takie są konsekwencje zmian w oświacie oraz tendencji demograficznych. Część z pedagogów zostanie zwolnionych, część skorzysta z możliwości przejścia na emeryturę lub w tzw. stan nieczynny - informuje Wydział Edukacji tarnowskiego magistratu.

Spośród 69 nauczycieli, którzy stracą pracę, 30 zostanie zwolnionych, 33 osoby skorzystają z możliwości przejścia na emeryturę (większość podjęła tak decyzję z powodu utraty pracy), sześciu nauczycieli zdecydowało się skorzystać z tzw. świadczeń kompensacyjnych, a przypadku niespełna czterech etatów skorzystano z możliwości w przejścia w tzw. stan nieczynny, który zgodnie z ustawą gwarantuje, że nauczyciel nie ma pracy, ale pozostaje w gotowości do jej podjęcia. W stanie nieczynnym mogą znajdować się pedagodzy maksymalnie do 28 lutego 2018 roku. Przez ten okres otrzymują przysługujące im pełne wynagrodzenie. Jeśli w tym czasie zwalniany jest etat, osoby te mają pierwszeństwo w podjęciu pracy.

Nie ma szczegółowych danych dotyczących liczby nauczycieli, którym z powodu braku pracy obniżono wymiar godzin. Na takie zjawisko pośrednio wskazują dane dotyczące liczby nauczycieli oraz liczby etatów, które wyraźnie się między sobą różnią. Z przygotowanych przez dyrektorów szkól arkuszy organizacyjnych wynika, że w nadchodzącym roku szkolnym w tarnowskich szkołach będzie 2580 etatów, na których pracować będzie 2758 nauczycieli. W stosunku do roku ubiegłego różnica ta jest wyraźnie większa. Wtedy na 2600 etatach zatrudnionych było 2714 nauczycieli.

Jak podkreśla Bogumiła Porębska, dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa, sytuacja może jeszcze się nieco zmienić w pierwszych dniach września, kiedy to zapadają ostateczne decyzje o zatrudnieniu. Pełne skutki zmian w oświacie poznamy jednak dopiero za dwa lata, gdy ostatnie roczniki opuszczą gimnazja i pozostaną same szkoły podstawowe.

Komentarze...